Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
20.04.2024 / 18:4748RusŁacBieł

Sudzimaść baćki, dzivosy z adukacyjaj, prahały ŭ bijahrafii — tajamnicy žyćcia pieršaj biełaruskaj kasmanaŭtki

Vyhladaje, što bijahrafiju Maryny Vasileŭskaj padkarektavali. Byłyja staronki kasmanaŭtki ŭ sacsietkach vydalenyja, zatoje Ukantakcie ŭžo źjaviłasia novaja, ideałahična vyvieranaja.

Maryna Vasileŭskaja, fota gctc.ru

«Naša Niva» z dapamohaj Belpol vyśvietliła niekatoryja momanty ź bijahrafii pieršaj biełaruskaj kasmanaŭtki.

Mama, dziadula, tata i starejšy brat Maryny Vasileŭskaj. Skrynšot ź videa BT

Pra Marynu pišuć, što jana naradziłasia ŭ rabočaj siamji, nie ŭdakładniajučy, što majecca na ŭvazie.

Tata kasmanaŭtki Vital Fiodaravič apošnija hady pracavaŭ dvornikam u adnym z ŽESaŭ Frunzienskaha rajona, da hetaha byŭ padsobnym rabočym u KUP «Maładziožnaja sacyjalnaja słužba». U Vitala Fiodaraviča była sudzimaść za ŭchileńnie ad alimientaŭ. Niezrazumieła, ci toje byli alimienty na Marynu, ci na inšaje dzicia.

Mama, Iryna Viktaraŭna, taksama pracavała dvorničychaj u ŽESie Frunzienskaha rajona. Na jaje zavodzili kryminałku za toje, što nibyta vykarystała słužbovyja paŭnamoctvy i zavałodała hrašyma pradpryjemstva. Ale ŭ vyniku spravu spynili praz adsutnaść składu złačynstva.

Raniej dziaržaŭnyja ŚMI pisali, što ŭ kasmanaŭtki jość i brat, i siastra. Ciapier ža ŭ intervju telekanałam kažuć, što ŭ siamji Vasileŭskich dvoje dziaciej — Maryna i jaje starejšy brat. Mahčyma, jašče adna siastra naradziłasia ŭ inšym šlubie kahości z baćkoŭ.

Voś jak charaktaryzavaŭ Marynu jaje starejšy brat Alaksandr u intervju BT: «Jakaja jana? Aktyŭnaja, chitraja, jak lisa. Tamu što zrobić jana niešta, a atrymlivaju ramiania ad mamy ja. Bo starejšy brat. I sačynieńni śpisvała ŭ mianie».

Maryna Vasileŭskaja ŭ dziacinstvie. Hetaje fota jana brała z saboj u kosmas razam z kopijaj pašparta i ściaham. Skrynšot ź videa BT

Mama Maryny zhadvaje, što pieršym słovam dački stała «Ačaj!» — patrabavańnie kałychać. Kali mama sychodziła ŭviečary na pracu, małaja kamandavała dziadulem.

Maryna vučyłasia ŭ staličnaj škole № 151 na vulicy Adzincova. Heta zvyčajny spalny minski rajon.

U 2020-m na vybarčym učastku (№ 74 Frunzienskaha rajona) u škole Vasileŭskaj za Cichanoŭskuju nibyta prahałasavała tolki 109 čałaviek, choć zhodna z danymi płatformy «Hołas» — minimum 689.

Maryna Vasileŭskaja, kali vučyłasia ŭ 9 «V» kłasie škoły 151. Skrynšot ź videa ANT

Baćki kažuć, što ŭ škole dačka dobra śpiavała, malavała, ale bolš za ŭsio lubiła tancavać. Tamu vyrašyli addać jaje na balnyja tancy. Marynie padabałasia jeździć na konkursy ŭ roznyja harady Biełarusi. U tyja časy jana maryła nie ab kosmasie, a ab bolš ziamnoj prafiesii — chacieła stać nastaŭnicaj.

Kłasnaja kiraŭnica Vasileŭskaj, nastaŭnica biełaruskaja movy i litaratury Lilija Matusievič, u intervju ANT adznačała, što ŭ školnyja hady Maryna była lidarkaj i aktyŭna ŭdzielničała ŭ roznych mierapryjemstvach.

Kłasnaja kiraŭnica Maryny Vasileŭskaj. Skrynšot ź videa ANT

A voś što napisana pra Marynu ŭ vypusknym albomie: «Viasiołaja, žyćciaradasnaja, pryjemnaja ŭ znosinach. Nie lehkadumnaja, ale asabliva nie zahaniajecca nakont niaŭdač. Umieje plavać na ŭsio, što dapamahaje ŭ žyćci. Kali treba, umieje być surjoznaj. Umieje zrazumieć, umieje vysłuchać. Na adčajny ŭčynak zdolnaja. Nie padazronaja, dobraja. Nie zamužam».

Maryna Vasileŭskaja ŭ vypusknym albomie. Skrynšot ź videa ANT

Pra žyćcio Maryny paśla škoły aficyjnyja ŚMI raskazvać nie chočuć. Pieryjad amal u 9 hadoŭ (z momantu zakančeńnia škoły i da pačatku pracy ŭ avijakampanii) faktyčna pieratvaryŭsia ŭ biełuju plamu. Adzinaje, što paviedamlajecca pra hety čas u žyćci Vasileŭskaj — jana prafiesijna zajmałasia balnymi tancami.

Siarod inšych chobi, pra jakija paviedamlałasia ŭ ŚMI, — badminton i vialiki tenis, płavańnie, aharodnictva i navat dyzajn interjeraŭ.

Cikavy momant — vyšejšaja adukacyja. Raniej pisali pra strohija patrabavańni pa hetym punkcie: «Svaje zajaŭki na palot u Biełarusi padali bolš za 3 tysiačy čałaviek. Kryteryi adboru kandydatak byli žorstkija: uzrost — 25—40 hadoŭ, vyšejšaja adukacyja pa kirunkach «fizika», «chimija», «bijałohija», «matematyka», «rakietna-kaśmičnaja technika». Abaviazkovaj umovaj było taksama viedańnie anhlijskaj movy».

U tym, što bortpravadnica sapraŭdy dobra viedaje anhlijskuju, možna nie sumniavacca. A voś punkt pra vyšejšuju adukacyju vyklikaje pytańni.

Baćki kasmanaŭtki ŭ intervju «Savietskoj Biełoruśsii» śćviardžajuć, što jakraz u dzień zakančeńnia ŭniviersiteta Maryna prachodziła adbor u ściuardesy. Adnak nazvu VNU ci chacia b śpiecyjalnaść, pa jakoj vučyłasia ich dačka, čamuści nie nazyvajuć. Intervju ź niejkimi ŭniviersiteckimi znajomymi Vasileŭskaj taksama niama.

Žurnalistam «Lusterka» ŭdałosia znajści zahad ab zaličeńni studentaŭ zavočnaj formy navučańnia za 2012-y, padpisany rektaram pryvatnaha Minskaha inavacyjnaha ŭniviersiteta Mikałajem Sušam 6 žniŭnia taho ž hoda. Pad numaram 18 na śpiecyjalnaści «mieniedžmient (infarmacyjny)» fakulteta ekanomiki tam značycca Vasileŭskaja Maryna Vitaljeŭna.

@nashaniva Stała viadoma, dzie ŭsio ž vučyłasia kasmanaŭtka Maryna Vasileŭskaja #kosmos#biełaruś#obrazovanije#biełaruskajamova#biełorusy#aleksandrłukašienko♬ Last Hope - Steve Ralph

Ministerstva adukacyi śćviardžaje, što paśla zakančeńnia takoj śpiecyjalnaści vypuskniki atrymlivali kvalifikacyju «mieniedžar-ekanamist». Ale skončyła ci kasmanaŭtka ŭniviersitet, — z hetaj nahody jakich-niebudź dakumientaŭ znajści nie ŭdałosia. Moža nie zdoleła, raz heta chavajuć? A navat kali skončyła, to, viadoma, nijakaha dačynieńnia da kasmanaŭtyki hetaja śpiecyjalnaść nie maje. Bolš za toje, sam Minski inavacyjny ŭniviersitet ciapier znachodzicca ŭ stadyi likvidacyi.

Maryna Vasileŭskaja na viasielli siabroŭ u 2013 hodzie. Fota z sacsietak

Voś što viadoma ab tym, čym zajmałasia Vasileŭskaja paśla škoły.

U 2010—2011 hadach dziaŭčyna pracavała na Minskim adździaleńni Biełaruskaj čyhunki, u 2011 — u tavarystvie z dadatkovaj adkaznaściu «Saturn-2» (jano zajmałasia aptovym handlem — pradavała kavu, harbatu i inšaje). U 2013-m Maryna pracaŭładkavałasia ŭ TAA «Maryjana Inviest» (jano zajmałasia roźničnym handlem kaŭbasnymi vyrabami i vendžaninaj), dzie pracavała da 2015 hoda.

Maryna Vasileŭskaja (sprava ad žanicha) na viasielli starejšaha brata Alaksandra ŭ 2010 hodzie. Fota z sacsietak

Pra asabistaje žyćcio kasmanaŭtki pišuć, što ciapier jaje serca volnaje. Ale Maryna ŭžo była zamužam: jana pabrałasia šlubam u 2011 i raźviałasia ŭ 2015 hodzie.

U 2017 hodzie Maryna stała bortpravadnicaj «Biełavija». Imavierna, adnačasova sprabavała zajmacca sietkavym markietynham, tamu što zarehistravałasia jak dylerka na sajcie nlstar.com (kampanija pradaje roznyja bjuci-srodki).

Ale asnoŭnym miescam pracy zastavałasia «Biełavija», dzie Maryna była da tych časoŭ, pakul Łukašenka nie zahareŭsia idejaj adpravić žančynu ŭ kosmas. Krajni (tak kažuć tyja, chto lotaje) čartar u Maryny byŭ u Jehipiet.

Maryna pracavała ściuardesaj. Skrynšot ź videa BT

Dziaržaŭnyja ŚMI z samaha pačatku padkreślivali: «Pieršym z hramadzian Respubliki Biełaruś u kosmasie budzie žančyna — heta ideja prezidenta». Zornaja hadzina Maryny nadyšła ŭ śniežni 2022 hoda, kali presa aktyŭna aśviatlała adbor kasmanaŭtak. Łukašenka asabista pryjechaŭ nazirać prachodžańnie centryfuhi.

— Zrabiŭ ja vam žyćcio, — samazdavolena kazaŭ palityk na kamieru. — Ničoha, zatoje budzie što ŭspomnić.

Užo paśla viartańnia Maryny na Ziamlu jon zajavić pra kaśmičnuju adkaznaść, jakuju ŭzvaliŭ na svaje plečy. 

— Nu kali tvaje dzieci buduć u kosmasie, zrazumieješ, što takoje hramadzianka Biełarusi ŭ kosmasie, — zajaviŭ Łukašenka žurnalistcy BT.

Zdajecca, dla Łukašenki było važna, kab pieršaja kasmanaŭtka była pryhažuniaj. Toje, što źniešnija dadzienyja adyhryvali hałoŭnuju rolu pry vybary pretendentki, nichto nie ŭtojvaje. Voś jak apisvaje svaju pieršuju sustreču z Marynaj (tady tolki kandydatkaj na palot u kosmas) Ivan Buča, namieśnik načalnika ŭpraŭleńnia aerakaśmičnaj dziejnaści NAN Biełarusi:

— Maryna była ŭ pryhožaj sukiency, efiektnaja, tufli na vysokich abcasach, raspuščanyja vałasy.

I pry hetym nivodnaha słova pra jaje ŭzrovień adukacyi — a miž tym, znajomstva ich adbyłosia padčas sumoŭja. Ale, kali prybrać kantekst, to možna padumać, što havorka idzie pra kastynh na «Mis Biełaruś».

Treba adznačyć i toje, što ŭ niejki momant Maryna vyrašyła źmianić imidž. Jana ŭsio žyćcio była naturalnaj błandzinkaj — što dobra bačna pa jaje fota, pačynajučy ź dziciačych. Ale na ŭsich aficyjnych fota zaraz my nazirajem brunietku.

Vyhladu kasmanaŭtki nastolki nadajuć uvahu, što ŭ filmie BT padkreślivajecca, jaki dobry makijaž byŭ u Maryny, kali jana tolki-tolki pryziamliłasia — amal što ŭpała ź niabios na ziamlu.

Skrynšot ź videa Raskosmasa

«Historyja pra toje, jak žyćcio adnoj maleńkaj dziaŭčynki na fota stała dasiahnieńniem niezaležnaj krainy», — kažuć na BT. Chacia, chutčej, heta historyja pra toje, jak tuju samuju maleńkuju dziaŭčynku z fota vykarystoŭvali dla taho, kab papijaryć adnaho sastarełaha palityka. A paralelna pasprabavali pierapisać jaje ž žyćcio.

Staraja staronka Maryny Ukantakcie vydalenaja. Ale ŭžo stvoranaja novaja, ideałahična pravilnaja. Na joj Vasileŭskaja repościć naviny «Raskosmasa». A siarod supolnaściaŭ, u jakija ŭstupiła Vasileŭskaja, nie źviazanyja z kosmasam tolki «Sakrety pryhažości».

Staronka ŭ instahramie Vasileŭskaj isnuje z 2016 hoda — zaraz tolki ŭ čarhovy raz źmianiła nazvu. Pakul što padpisak tam u razy bolš, čym padpisčykaŭ.

Čytajcie taksama:

Pucin taksama ŭznaharodziŭ Marynu Vasileŭskuju

Marynu Vasileŭskuju ŭžo rychtujucca adlić u bronzie i hranicie

Praviaduć telefon i adpraviać u sanatoryj. Jakija lhoty atrymaje kasmanaŭtka Vasileŭskaja jak Hieroj Biełarusi

Maryna Vasileŭskaja viarnułasia na Ziamlu. Jana praviała ŭ kosmasie 14 sutak

Hanna Stafanovič

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
244
Панылы сорам
155
Ха-ха
166
Ого
152
Сумна
295
Абуральна
632
1
Čieł/adkazać/
18.04.2024
Narod, nu vy hołovoj podumajtie, koho jeŝie kołchoz možiet v kosmos posłať? Kto u nieho samyj nadiožnyj kontinhient? Vot otsiuda i probieły v biohrafii. Tiažieło siejčas v elektronnom mirie kontoram lehiendy sočiniať. U každoho žie sotovyj. Vot i połučajutsia u nich na vychodie raznyje Butiny, kotoryje po 9 let u mamy na šieje sidieli, učiliś zaočno na shorievšiem chutorie.
0
hierdzień /adkazać/
20.04.2024
nu iznoŭ jana. moža pierajmianujem hazetu ŭ honar jaje?
0
Dojarka s Chacapietovki/adkazać/
21.04.2024
Janki kałchoz, taka i kasmanautka. Ryhoryč diemonstrirujet kośmičieskije uśpiechi i siebia riekłamirujet. Vyhladit eto kak vsiehda po kołchoznomu.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera