Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
16.04.2023 / 19:215RusŁacBieł

Jak pačyścić i abaranić vaš YouTube — padrabiazny hajd

Apošnim časam łukašysty pačali praviarać padpiski, łajki i kamientary na płatformie YouTube. Raskazvajem, jak abaranicca.

Jak pačyścić vaš akaŭnt na YouTube całkam

Adziny sposab nadziejna vydalić usie vašy źviestki ź jutuba — heta vydalić abo schavać vaš kanał. Zrabić heta možna tolki z braŭziernaj viersii jutuba.

Dla hetaha ŭvajdzicie ŭ «Nałady», nacisnuŭšy na ikonku z tryma haryzantalnymi linijami.

Vonkavy vyhlad mieniu YouTube

 • Paśla hetaha abiarycie punkt «Pašyranyja nałady».

Skrynšot punkta «Nałady» mieniu YouTube. Naciśnicie «Pašyranyja nałady»

 • Tam abiarycie punkt «Vydalić kanał».

Skrynšot punkta mieniu «Pašyranyja nałady». Naciśnicie «Vydalić kanał»

 • Paśla hetaha jašče raz uviadzicie vaš parol ad akaŭnta.
 • Dalej abiarycie adnu ź dźviuch opcyj.

Kali vy abirajecie opcyju «Ja chaču schavać svoj kanał», to vydalajucca ŭsie vašy kamientary i adkazy na kamientary, ale zachoŭvajucca vašy videa, łajki dy padpiski.

Vyhlad mieniu «Vydaleńnie źmieściva YouTube»

Kali vy abieracie «Ja chaču vydalić svajo źmieściva nazaŭsiody», to vydalacca ŭsie vašy źviestki: łajki, padpiski, kamientary, videa i padpisanty. Adnavić ich budzie niemahčyma i paśla hetaha vam daviadziecca zarehistravacca na YouTube nanova, kab zajmieć akaŭnt (abo nie karystacca akaŭntam jutuba, ale tady vy nie zdolejecie padpisvacca i łajkać videa).

 • Kab skarystacca niejkaj z opcyj, paćvierdzicie ŭsie punkty śpisa i naciśnicie na siniuju knopku.

Vyhlad vybaru opcyi «Ja chaču vydalić svajo źmieściva nazaŭsiody»

Pieravaha pieršaha punkta ŭ tym, što vy nie zhubicie vašy padpiski i historyju, ale heta moža mieć peŭnuju ryzyku. U druhim varyjancie ŭ vas budzie całkam čysty akaŭnt.

Jak adklučyć zachavańnie historyi YouTube i ačyścić historyju prahledžanych videa

Spačatku vam treba pierajści ŭ servis «Historyja YouTube». Zrabić heta možna abo pa pramoj spasyłcy, abo praz «Nałady». My pakažam heta na prykładzie Android (uvajści ŭ nałady ŭ braŭziery vam dapamoža instrukcyja ź minułaha punkta).

 • Spačatku adkryjcie prahramu YouTube i naciśnicie na ikonku vašaha akaŭnta ŭ pravym vierchnim kucie.
 • Dalej abiarycie punkt «Nałady».

Nałady YouTube na Android

 • U naładach pierajdzicie ŭ punkt «Kiravać usioj historyjaj».

Nałady YouTube na Android. Naciśnicie «Kiravać usioj historyjaj»

 • Ciapier u mieniu vy pabačycie, ci ŭklučana ŭ vas zachavańnie historyi. Kali tak — naciśnicie na punkt «Historyja YouTube zachoŭvajecca».

Vyhlad mieniu «Historyja YouTube» na Android. Paśla z hetaha ž mieniu, ale ŭ punkcie «Uzajemadziejańni» možna vydalić usio astatniaje

 • Paśla hetaha vas pierakinie ŭ punkt mieniu «Srodki kiravańnia», dzie vy musicie nacisnuć knopku «Vyklučyć».

Punkt mieniu «Srodki kiravańnia»

 • Prahartajcie ŭniz tekstu, jaki ŭspłyvie paśla naciskańnia knopki. Naciśnicie «Prypynić».

Spynicie zachoŭvańnie historyi YouTube

 • Ciapier vaša mieniu budzie vyhladać voś tak. Ale źnizu budzie staraja ŭžo zachavanaja historyja.

Punkt mieniu «Historyja» z vyklučanym zachavańniem historyi

 • Kab jaje vydalić, naciśnicie «Vydalić» i abiarycie «Za ŭvieś čas».

Jak vydalić usie łajki ŭ jutubie

Dla hetaha vam treba ŭvajści ŭ punkt «Uzajemadziejańni» mieniu «Maje dziejańni». Zrabić heta možna abo pa pramoj spasyłcy, abo z naładaŭ. U prykładzie pakazvajem braŭziernuju viersiju (dla Android možna ŭvajści praź instrukcyju vyšej praz punkt «Kiravać usioj historyjaj»).

 • Spačatku ŭvajdzicie ŭ «Nałady», nacisnuŭšy na ikonku z tryma haryzantalnymi linijami. Abiarycie punkt «Historyja».

Vonkavy vyhlad mieniu YouTube

 • Naciśnicie punkt «Kiravać usioj historyjaj» u pravym baku.

Vyhlad mieniu «Kiravać usioj historyjaj»

 • U mieniu abiarycie punkt «Uzajemadziejańni».

Skrynšot mieniu «Uzajemadziejańni» ŭ «Historyi YouTube»

 • Dalej pierajdzicie ŭ punkt «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» da videa».

Skrynšot mieniu «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» na videa YouTube»

 • Tut možna abrać punkt «Vydalić usio» i nacisnuć «Vydalić» — historyja vašych łajkaŭ całkam vydalicca.

Vyhlad paćviardžeńnia vydaleńnia historyi vašych łajkaŭ. Naciśnicie «Vydalić»

 • Dalej viarniciesia nazad i abiarycie punkt «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» da kamientaryjaŭ». Tut niama takoj zručnaj funkcyi «Vydalić usio», ale možna vydalić ich pa adnym.

Skrynšot mieniu «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» na kamientaryjach YouTube»

 • Dla hetaha naciśnicie na «kryžyk» kala kamientara, a paśla paćvierdzicie vydaleńnie, nacisnuŭšy «Vydalić».
 • Viarniciesia nazad u mieniu «Uzajemadziejańni». Abiarycie punkt «Publikacyi dla supolnaściej». Tam znachodziacca publikacyi, jakija vy ŭpadabali, ale jakija aformlenyja jak tekstavyja pasty ŭ stužcy YouTube.

Mieniu «Uzajemadziejańni» ŭ Google «Maje dziejańni»

 • Abiarycie punkt «Vydalić usio» ź levaha boku. Paćvierdzicie vydaleńnie, nacisnuŭšy knopku «Vydalić».

Skrynšot mieniu «Vašy dziejańni z publikacyjami na YouTube»

Jak vydalić kamientary i paviedamleńni ŭ čatach u jutubie

 • Kab vydalić kamientary, pierajdzicie nazad u tym ža punkcie mieniu «Uzajemadziejańni», tolki abiarycie punkt «Kamientaryi dy adkazy». Tam taksama niemahčyma vydalić usie kamientary, tamu treba vydalać ich «paštučna», naciskajučy na «kryžyki».

Skrynšot mieniu «Vašy kamientaryi ŭ servisie YouTube»

 • Paśla hetaha viarniciesia ŭ mieniu «Uzajemadziejańni» i abiarycie punkt «Paviedamleńni ŭ interaktyŭnym čacie». Tut «schiema» takaja ž — ich možna vydalać tolki pa adnym.

Skrynšot mieniu «Vašy paviedamleńni ŭ čacie na YouTube Live»

Jak pačyścić vašy padpiski na YouTube

 • Viarniciesia ŭ mieniu «Uzajemadziejańni» i abiarycie punkt «Padpiski na kanały». Tam vy možacie prahladzieć uvieś śpis kanałaŭ i adpisacca ad ich pa adnym.

Skrynšot mieniu «Padpiski vašaha kanała YouTube»

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

Što mienavita siłaviki praviarajuć u smartfonach zatrymanych biełarusaŭ i jak abaranicca

Jak nadziejna vyčyścić foty z vašych smartfonaŭ — padrabiazny hajd

Raspaviadajem, jakija danyja z ČKB mahli trapić da siłavikoŭ, što rabić, kali vy tudy pisali, i jak harantavać biaśpieku, kali pišacie ŭ boty

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
18.04.2023
kust, tohda nužno było płakaty risovať i na łavki stanoviťsia
18.04.2023
kust, dy usie rabiłasia, navat lekcyi čytalisia prafiesijanałami. Prosta heta nie dapamoža, abmierkavann na sieminary pryjšło da vysnovy što tolki prafiesijanały moža vykanać usie patrabavańni biaśpieki. I to kali jaho pilnavać. Zvyčajny karystalnik nie zdolaje. Zvyčajnaje pytańnie aptymalnaści pamiž patrebaj dziejańnia i ryzykami. Kab usie pracavała dla umoŭ tatalitarnych krain, treba ad pačatku usie pačynajučy ad apieracyjnaj sistemy da usich karystalniki z prahram. Što nie realna.
19.04.2023
Etot,  tiebia eto biespokoit? 
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
PNSRČCPTSBND
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031