Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
18.05.2024 / 13:2118RusŁacBieł

Jak spadčynny pažarnik staŭ hałoŭnym kamsamolcam krainy. Historyja žyćcia kiraŭnika BRSM Alaksandra Łukjanava

Były supracoŭnik MNS Alaksandr Łukjanaŭ chutka ŭžyŭsia ŭ davieranuju jamu rolu hałoŭnaha ideołaha biełaruskaj moładzi. Ź jaho pryznačeńniem na rolu pieršaha sakratara CK niechta čakaŭ rebrendynhu BRSM, ale atrymałasia tolki bolš hłybokaje pahružeńnie ŭ tradycyi kamsamolskaj minuŭščyny.

Raskazvajem, jakimi mietadami Łukjanaŭ zmahajecca za rozumy biełaruskaj moładzi, jakich kumiraŭ im prapanoŭvaje, jak bavić volny čas i za što atrymlivaje štrafy, sam zaklikajučy prytrymlivacca zakonaŭ.

Alaksandr Łukjanaŭ. Tut i dalej — fota z asabistaha archiva hieroja

Ad MNS da BRSM

Siońniašni pieršy sakratar CK BRSM naradziŭsia ŭ rajonie tak zvanaha Rabočaha pasiołka ŭ Mahilovie. U jaho siamji ŭsie tak ci inakš źviazanyja z pažarnaj spravaj. Maci była namieśnicaj dyrektara kampanii «Pažśpiecservis», jakaja ažyćciaŭlaje prajektavańnie sistem pažarnaj sihnalizacyi. Siońnia jana na piensii. Baćka — dyrektar hetaj arhanizacyi i piensijanier MNS. Mienavita pa jaho śladach pajšoŭ syn, jaki z 2007 pa 2021 prachodziŭ słužbu ŭ orhanach i padraździaleńniach MNS i dasłužyŭsia da zvańnia majora zapasu.

Karjera ŭ MNS u Łukjanava ruchałasia dosyć zajzdrosna: pačaŭšy kursantam, jon praciahnuŭ słužbu ŭ jakaści inśpiektara, paźniej byŭ načalnikam dziažurnaj źmieny. A potym sam vykładaŭ va ŭniviersitecie hramadzianskaj abarony. U jaho majecca navat ułasny navukovy prajekt — «Antypiren» — ajčynnaja prapitka dla arhaničnych materyjałaŭ, što zapavolvaje ŭzharańnie i hareńnie.

Pa hetaj ža temie Łukjanaŭ napisaŭ kandydackuju dysiertacyju («Ustojlivaja vohnieachova poliefirnych materyjałaŭ nanadyśpiersnymi zapavolnikami hareńnia»). Ličycca, što kali b nie siamja i inšyja abaviazki, jon by z hałavoj pahruziŭsia ŭ navuku, ale ŭ vyniku kruta raźviarnuŭ svajo žyćcio ŭ bok ideałohii i palityki.

Pieršym surjoznym sutyknieńniem z BRSM staŭ udzieł u konkursie «100 idej dla Biełarusi», u jakim jon jakraz pieramoh z prajektam «Antypiren». Paśla hetaha jon užo nie vyklučaŭsia ź dziejnaści Sajuza.

U 2018 hodzie jamu prapanavali pradstaŭlać BRSM u Moładzievaj pałacie pry Parłamienckim schodzie Biełarusi i Rasii, a ŭžo ŭ 2021-m jon byŭ abrany pieršym sakratarom.

«2020 hod — pamyłka BRSM»

Paśla 2020-ha BRSM mocna krytykavaŭsia Łukašenkam i čynoŭnikami, maŭlaŭ, u tym liku praź ich niedapracoŭku moładź vyjšła na vulicy. Tamu paśla pryznačeńnia Łukjanava mnohija zadavali jamu łahičnyja pytańni: što budzie zroblena dla vypraŭleńnia pamyłak minułaha, jak budzie pavyšacca pryvabnaść arhanizacyi?

Ale zamiest rebrendynhaŭ Łukjanaŭ abraŭ kurs na viernaść kamsamolskim tradycyjam. Tak, da 105-hodździa kamsamoła i 60-hodździa studatradaŭ jon z paplečnikami pravioŭ maštabny kancert u Pałacy respubliki, zrabiŭšy ź placoŭki sapraŭdnuju mašynu času.

U jakaści ž pracy nad pamyłkami za 2020 hod u BRSM, naprykład, zapuścili prajekt «Moc zakona», u miežach jakoha ŭ źviazcy sa Śledčym kamitetam, MUS, jurfakam BDU i advakatami pracujuć nad pravavym vychavańniem moładzi.

Pa infarmacyi «Biełpoła», na samoha Łukjanava ŭ 2013 hodzie nakładałasia zabarona na vyjezd ź Biełarusi. Kartku vystaŭlali supracoŭniki adździeła pa narkotykach i i supraćdziejańni handlu ludźmi, ale raźvićcia hetaj historyi ŭ bazach eks-siłavikoŭ niama. «Mahčyma, pravierka viałasia nie ŭ dačynieńni da Łukjanava», — kamientujuć u «Biełpole».

Pry Łukjanavie ŭ BRSM uziali dadatkovy kurs na zbližeńnie arhanizacyi z pravasłaŭnaj carkvoj. Usio — «dla duchoŭnaha vychavańnia moładzi».

Łukjanaŭ i mitrapalit Vienijamin

Pry im ža aktyŭna ŭzialisia za dabudoŭvańnie maštabnaha patryjatyčnaha moładzievaha centra ŭ Bresckaj krepaści. Hrošy na jaho pieraličvalisia z subotnikaŭ i achviaravańniaŭ — jak narodnych, tak i partyjnych. Ale samaj vyhadnaj pracoŭnaj biaspłatnaj siłaj tut stali studatrady BRSM.

Abjekt tak i pazicyjanujecca — Usiebiełaruskaja moładzievaja budoŭla — u najlepšych savieckich tradycyjach. Płanujecca, što pieršaja čarha budaŭnictva (rekanstrukcyja kazarmy 125-ha strałkovaha pałka na Kobrynskim umacavańni pad spalny korpus, stvareńnie pamiaškańniaŭ dla arhanizacyi adukacyjnaha pracesu, stvareńnie namiotavaha miastečka i spartovaj placoŭki) skončycca ŭ 2025 hodzie. Ale čynoŭniki ŭžo ciapier marać: «Paśla maštabnaj rekanstrukcyi ŭ centry buduć stvoranyja ŭsie ŭmovy dla arhanizacyi štodzionnaj pracy pa patryjatyčnym vychavańni školnikaŭ i moładzi ŭsioj respubliki». Isny Brescki patryjatyčny centr maje bolš łakalny charaktar.

Paśla 2020-ha ŭ Biełarusi byli likvidavanyja sotni niekamiercyjnych arhanizacyj. Pa słovach Łukašenki i dziaržprapahandy, jakaja tranślavała jaho rytoryku, jany «dobrymi spravami prykryvali ŭlivańnie hrantaŭ u dziaržpieravarot». Zaniać ich nieźličonuju kolkaść niš prapanavali BRSM.

Pakul što ŭ ich stałych kirunkach dziejnaści znajšłosia miesca vałanciorstvu na karyść vieteranaŭ i žyvioł, zajmajucca aktyvisty adnaŭleńniem pomnikaŭ i śviatyniaŭ. Taksama BRSM dapamahali mihrantam na biełaruska-polskaj miažy i ŭdzielničali ŭ ekałahičnych akcyjach na terytoryjach, paciarpiełych padčas avaryi na ČAES. Umoŭnyja achviary siamiejnaha hvałtu, jakim dapamahali likvidavanyja arhanizacyi, ich nie cikaviać. 

Cikava, što, kali dla biełaruskich ideołahaŭ u śfiery moładzievaj palityki paŭstali novyja vykliki — PVK «Rodan» i papularnaść sieryjału «Słova pacana», BRSM ź ich nibyta praviedzienaj pracaj nad pamyłkami ŭsio adno nie zmoh zreahavać na ich bolš kreatyŭna, čym pafasnymi zaklikami «nie vieścisia na pravakacyi i nie łamać svoj žyćciovy šlach».

«Nie chočacie być čušpanami — ustupajcie ŭ BRSM», — kreatyviŭ Łukjanaŭ. Takaja samaja alternatyva prapanoŭvałasia i padletkam, jakija zacikavilisia rucham PVK «Rodan».

«Biełaruskuju movu vykarystoŭvajuć u palityčnych metach»

Jašče adzin momant, jakomu pry kiraŭnictvie Łukjanava nie dali rady — vykarystańnie biełaruskaj movy. Kali raniej BRSM navat sprabavaŭ pravodzić Dzień vyšyvanki, to siońniašni sakratar hetaha baicca: «Našy apanienty pierachapili paradak dnia i vykarystoŭvajuć biełaruskuju movu ŭ palityčnych metach, a heta niapravilna. Pavaha da biełaruskaj movy i svabodnaje vałodańnie — taksama važny elemient patryjatyzmu i nacyjanalnaj identyčnaści. Tamu budziem dumać, što my možam zrabić».

Pakul što ničoha novaha Łukjanaŭ z kamandaj u hetym kirunku tak i nie prydumali.

Z Natallaj Kačanavaj

«Supracoŭnikam BRSM prychodziła 30-40 pahroz za sutki»

Svaju žonku Marharytu Łukjanaŭ nazyvaje «tyłam». Pa jaho słovach, paśla 2020 hoda ŭ suviazi z roznymi palityčnymi pierakanańniami jon spyniŭ kamunikacyju sa mnohimi znajomymi. U toj čas kožnamu deananimizavanamu supracoŭniku BRSM (u tym liku samomu Łukjanavu) nibyta prychodziła «kala 30-40 pahroz u sutki».

Žonka ž padzialaje pohlady muža. Sama jana zajmajecca arhanizacyjaj dziciačych śviataŭ va ŭłasnym kłubie Danakids.

Para vychoŭvaje dačku Miłanu, budujučy ŭ sacsietkach vobraz idealnaj biełaruskaj siamji: dapamoha baćkam, carkva, pryroda, sport.

U adpačynak — u Zaparožskuju i Chiersonskuju vobłaści

Ludzi, jakija vučylisia z Łukjanavym u adnoj škole, nie adrazu mohuć jaho zhadać. Kažuć, što ničym nie vyłučaŭsia. Ale siońnia jon časty hość na dziaržaŭnym telebačańni i na efirach u prapahandystaŭ.

Na paru z Ryhoram Azaronkam u svoj adpačynak jon u 2023-m naviedvaŭ Zaparožskuju i Chiersonskuju vobłaści. Tam abmieńvaŭsia dośviedam pracy z kiraŭnictvam fiederalnaha ahienctva «Rosmoładź», a taksama ministrami pa moładzievaj palitycy akupavanych Łuhanskaj i Danieckaj narodnych respublik.

Hałoŭnaja vysnova, jakuju sakratar pryvioz adtul: «Hetaja pajezdka padšturchnuła da dumki, što maładym biełarusam varta jašče raz zadumacca: ad čaho my syšli ŭ 2020-m hodzie, kali b choć na chvilinu naša ŭłada zavahałasia i prajaviła słabaść! Nastupstvy byli b značna horšyja, čym va Ukrainie. Pamiatajcie heta i razumiejcie!»

Alaksandr Łukjanaŭ i Ryhor Azaronak

Razam z fondam Alaksieja Tałaja paśla pačatku vajny va Ukrainie ideołah źbiraje dla dziaciej Danbasa humanitarku i kiruje pracesam ich azdaraŭleńnia ŭ Biełarusi.

«Dźmitryj Baskaŭ — prykład dla sučasnaj moładzi»

U školnyja hady Łukjanaŭ zachaplaŭsia tancami i vystupaŭ u mahiloŭskim chareahrafičnym ansambli «Radaść». U starejšych kłasach pieraklučyŭsia na tajski boks i pažarna-ratavalny sport, u jakim vykanaŭ narmatyŭ na kandydata ŭ majstry sportu.

Ciapier jon — stały naviednik trenažorak. Časam — razam z žonkaj, a časam — ź Dźmitryjem Baskavym, jakoha jon nazyvaje prykładam dla sučasnaj moładzi. Z apošnim jaho abjadnoŭvaje i niastomnaja padtrymka Łukašenki na chakiejnych matčach.

Łukjanaŭ z Baskavym

Zaŭziatary z BRSM nie prapuskajuć nivodnaj hulni kamandy Łukašenki pa chakiei, admysłova malujučy dla ich płakaty i rychtujučy kryčałki.

«Pa-inšamu i być nie moža, bo my viedajem, što najlepšaja kamanda ŭ krainie — kamanda prezidenta Respubliki Biełaruś», — tłumačyć Łukjanaŭ.

Čytajcie taksama: Jak zabivali Ramana Bandarenku. Chronika padziej

«Łukašenka — nacyjanalny hieroj, asoba histaryčnaha maštabu»

Svaju luboŭ da Łukašenki Łukjanaŭ prajaŭlaje časam až zanadta zaŭziata — ustaŭlajučy ŭ svaje pasty cheštehi «za prezidenta», arhanizoŭvajučy kryčałki hetaha łozunha na masavych mierapryjemstvach ci zdymajučy cełyja prapahandysckija roliki z hučnaj nazvaj «Moładź usiaho śvietu — za Łukašenku».

Da dnia narodzinaŭ Łukašenki BRSM raspačaŭ u sacsietkach estafietu: «Naš prezident — naša kraina». A zajava, što toj źbirajecca na vybary i ŭ 2025 hodzie, vyklikała ŭ Łukjanava «buru emocyj».

«Łukašenka — nacyjanalny lidar i hieroj, asoba histaryčnaha maštabu! Harant miru nie tolki ŭ našaj krainie, ale i va ŭsim rehijonie», — padkreślivaje pieršy sakratar i pryvodzić nastupnyja arhumienty: 1) Łukašenka razam z Pucinym uratavali ad trahiedyi Kazachstan u 2022 hodzie; 2) Łukašenka nie spaŭ, arhanizoŭvajučy placoŭku dla pieramovaŭ Rasii i Ukrainy ŭ 2022 hodzie, i dapamoh «sotniam tysiač biežancaŭ»; 3) Łukašenka zadušyŭ miaciež Pryhožyna.

Z Łukašenkam

U svaim žadańni apraŭdać dadzienuju jamu pasadu Łukjanaŭ nie saromiecca i ŭ abrazach, paŭtarajučy rytoryku Azaronka: «Terarystaŭ, ekstremistaŭ, zmaharskaje paskudździe, zdradnikaŭ i vorahaŭ naroda budziem vypalvać žalezam». Jano i zrazumieła: u vytokaŭ BRSM stajaŭ sam Łukašenka, i finansujecca ich dziejnaść dziaržavaj. Ale pry hetym jašče ŭ 2020-m, paśla vybaraŭ, Łukjanaŭ zaklikaŭ nacyju nie dzialicca i abniacca — zakliki źmianilisia śledam za palityčnaj paviestkaj.

Čytajcie taksama:

«Pa sutnaści, prosta tak addała hrošy». Školniki raskazali, čamu jany (nie) chočuć ustupać u BRSM

Niecikava, prymusova, nieviadoma što i nieviadoma navošta. Minadukacyi aburyłasia pracaj BRSM i BRPA

Ad amal 6000 da 270 rubloŭ. Kolki zarablajuć łukašenkaŭskija ideołahi?

Biełaruskaja Papiałuška: jak maładaja jurystka z Harodni Bažena Jaremič robić ahałamšalnuju karjeru

Jak Azaronak staŭ takim? Novyja fakty ź bijahrafii samaha addanaha Łukašenku prapahandysta

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
9
Панылы сорам
28
Ха-ха
9
Ого
5
Сумна
6
Абуральна
43
3
Maksim Dizajnier/adkazać/
18.05.2024
Staťju nie čitał. V Evropu užie pieriejechał?Bierlin naš?
0
Łukjanov Łukašienkov?/adkazać/
18.05.2024
A čavo u nieho takije tołstyje i korotkije palcy? Nieudačnyj rakurs dla foto čto li?
1
Abielskij/adkazać/
18.05.2024
Łukjanov Łukašienkov?, eto čtob choziainu priamuju kišku hłuboko nie povriediť.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera