Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
02.03.2024 / 17:294RusŁacBieł

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii

Čytačy bresckaha vydańnia BGmedia dasłali ŭ redakcyju spasyłku na sajt dla pošuku pracy ŭ Biełarusi, jaki publikuje ŭ tym liku sastarełyja abo niaisnyja vakansii i sprabuje na hetym zarabić. Stvaralnik hetaj afiery, rasijski ajcišnik Raman Pisanienka, paznačyŭ, što sajt naležyć TAA «Praca ŭ haradach Biełarusi». I ŭ hetaj «salidnaj» arhanizacyi nibyta navat jość filijał, jaki znachodzicca ŭ Minsku na vulicy Bieraścianskaja, 20. Ale nasamreč heta ŭsio šytaje biełymi nitkami.

Takoha TAA ŭ realnaści nie isnuje. BGmedia pravieryła heta ŭ adzinych dziaržaŭnych rejestrach jurydyčnych asob Rasii i Biełarusi. A pa paznačanym minskim adrasie na samaj spravie znachodzicca Upraŭleńnie pa pracy, zaniataści i sacyjalnaj abaronie Minharvykankama. Vychodzić, Raman Pisanienka zrabiŭ biełaruskuju dziaržustanovu svaim filijałam.

Što za sajt dla pošuku pracy

Stvaralnik nazyvaje sajt jobinbelarus.ru partałam pracaŭładkavańnia i zaniataści nasielnictva «Praca ŭ haradach Biełarusi». Na hałoŭnaj staroncy paznačana, što heta «aficyjny sajt pracaŭładkavańnia». Pry hetym nie paznačanaja arhanizacyja, jakuju jon aficyjna pradstaŭlaje.

U apisańni havorycca, što tut publikujucca «śviežyja abjavy z prapanovami pracy ad niepasrednych pracadaŭcaŭ, ankiety i reziume śpiecyjalistaŭ». U pošuku na sajcie možna znajści vakansiju, pasadu, śpiecyjalnaść abo prafiesiju, jakija cikaviać. Taksama možna vybrać horad i navat ahraharadok, u jakim vy šukajecie pracu.

Pry hetym mnohija staronki pustyja. Naprykład, kali vybrać Cielachany ŭ Ivacevickim rajonie, to tam vakansij i reziume niama, sajt prapanuje pahladzieć na prapanovy ŭ Baranavičach.

BGmedia pahladzieła bazu vakansij u Breście. Hety raździeł vidavočna nie abnaŭlajecca, tamu što tam paznačanaja tolki adna vakansija — farmoŭščyk cehły i plitki ŭ TAA «ReałBrykKieramiks». Takaja firma sapraŭdy isnuje i znachodzicca ŭ Breście. I jana sapraŭdy jašče z 2023 hoda šukaje farmoŭščyka cehły i plitki — abjavy jość na papularnych sajtach pošuku pracy ŭ Biełarusi: rabota.by, praca.by.

Astatnija vakansii ŭ Breście treba šukać u inšych raździełach sajta, što dziŭna. Naprykład, kali abrać «hruzčyk» u Baranavičach, to sajt prapanuje takija vakansii i ŭ Breście. Mabyć, ajcišnik niedapracavaŭ sajt.

Taksama na hetym sajcie znajšlisia 25 reziume suiskalnikaŭ nibyta z Bresta. U niekatorych ź ich byli fatahrafii. Ale, prabiŭšy ich praz pošuk pa fatahrafijach, realnych ludziej žurnalisty nie znajšli. Naprykład, adna z fatahrafij akazałasia stokavaj. A ŭ sacsietkach znajšlisia niekalki akaŭntaŭ z roznymi imionami, jakija vykarystoŭvali hetaje fota.

Akramia taho, sajt publikuje niaisnyja vakansii. Naprykład, na im znajšlisia niekalki vakansij ad «Briestskoj haziety». Nibyta vydańnie šukaje žurnalistaŭ, śpiecyjalistaŭ adździeła rekłamy, spartyŭnych karespandentaŭ. Adna z vakansij «žurnalista» raźmieščanaja na sajcie ŭ aŭtorak, 27 lutaha. A ŭžo 1 sakavika było napisana, što 28 lutaha, heta značyć jaje ssunuli na adzin dzień. Vakansiju nibyta prahledzieli 344 razy.

Taksama na sajcie raźmiaścili łahatyp «Briestskoj haziety». I heta ŭ toj čas, jak «Briestskaja hazieta» i jaje łoha pryznanyja režymam Łukašenki «ekstremistami».

Niaisnaja vakansija «žurnalist» u «Briestskoj hazietie», jakaja źjaviłasia 27 lutaha. Jana abnaŭlajecca kožny dzień. Skrynšot sajta

Taja ž niaisnaja vakansija «žurnalist» u «Briestskoj haziecie», tolki paznačana, što jana źjaviłasia 28 sakavika. A abnavili jaje 1 sakavika. Skrynšot sajta

Pakolki «Briestskaja hazieta» nie raźmiaščała hetych vakansij ni na jakich sajtach, to vidavočna, što stvaralnik sajta jobinbelarus.ru adniekul spampavaŭ staruju bazu vakansij u Biełarusi i raźmiaściŭ jaje ŭ siabie.

Jak sajt sprabuje zarabić hrošy na biełarusach

Sajt sprabuje zarabić na raźmiaščeńni ŭ siabie vakansij ad pracadaŭcaŭ i reziume ad suiskalnikaŭ. Viadoma, ich nibyta možna raźmiaścić biaspłatna, ale treba čakać 30 dzion, kab abjavu apublikavali.

Sajt prapanuje rašeńnie dla paskareńnia pracesu — raźmiaścić płatna. I prosić za publikacyju adnoj vakansii 399 rasijskich rubloŭ (prykładna 14 biełaruskich rubloŭ). Za takuju sumu abiacajuć šmat vyhod: publikacyju vakansii nie tolki na sajcie, ale i va ŭsich sacsietkach, vydatnuju indeksacyju Google i «Jandeks», dziakujučy jakim jaje nibyta pahladziać dziasiatki tysiač čałaviek, rassyłku vakansii pa elektronnych poštach i supracoŭnictva z sajtami — ahrehatarami vakansij, siarod jakich jość nibyta «Jandeks. Praca».

Košt raźmiaščeńnia «vakansii». Skrynšot sajta

Darečy, pra sacsietki. Abiacajuć raźmiaścić płatnuju vakansiju va ŭsich sacsietkach, ale ŭ hetaha sajta niama staronak u Facebook i X (były Twitter). Na staronku va «VKontaktie» padpisana ŭsiaho 5 čałaviek, na supołku ŭ «Adnakłaśnikach» — 11, na telehram-kanał — 5. I va ŭsich troch vypadkach adzin z padpisčykaŭ — stvaralnik sajta Raman Pisanienka. Jon jašče źjaŭlajecca i administrataram supołak u hetych sacsietkach i miesiendžarach.

Jašče adna asablivaść u tym, što vakansii ŭ hetych sacsietkach źjaŭlajucca kožnuju hadzinu ŭ adnolkavy čas: 7.10, 8.10, 9.10 i h.d. Heta značyć, u dzień publikujecca 24 štuki, a pa sacsietkach ich raskidajuć praz standartny SMM-płanior, značyć heta nie zajmaje šmat času.

Hledziačy na heta, možna zrabić vysnovu, što naŭrad ci pracadaŭcy apłacili raźmiaščeńnie vakansij i stali ŭ čarhu ŭ čakańni, kali ich prapanovy apublikujuć.

Suiskalniki mohuć biaspłatna raźmiaścić svajo reziume na hetym sajcie, ale čakać, jak i pracadaŭcam, pryjdziecca 30 dzion. Płatnaje i imhniennaje raźmiaščeńnie reziume abyjdziecca ŭ 99 rasijskich rubloŭ (kala 3,5 biełaruskich rubleŭ). Za hetyja hrošy abiacajuć prykładna tyja ž vyhody, što i pracadaŭcam. A kali napisać vodhuk u «Jandeks. Braŭzery» pra hety sajt, to nibyta abiacajuć źnižku ŭ 50 rasijskich rubloŭ.

Padsumoŭvajučy ŭsio vyšejpieraličanaje, atrymlivajecca nastupnaja karcina. Rasijski ajcišnik stvaryŭ sajt, adniekul zapampavaŭ staruju bazu vakansij u Biełarusi, napoŭniŭ joju svoj resurs, kab jon zdavaŭsia žyvym i abnaŭlaŭsia. I ŭsio dziela taho, kab ludzi, jakija zojduć na hety sajt u pošukach pracy abo supracoŭnika, zachacieli raźmiaścić płatnuju vakansiju abo reziume.

Zastajecca adkrytym pytańnie, ci pavieryŭ chto-niebudź ź biełarusaŭ u hety łachatron i ci zapłaciŭ hrošy za niaisnyja pasłuhi.

Jašče niekalki dokazaŭ, što hety sajt padmanvaje ludziej

Samaje cikavaje na hetym sajcie — raździeł «Kantakty». Sajt stvaryła nibyta kampanija «TAA «Praca ŭ haradach Biełarusi» / TAA «Pracaŭładkavańnie ŭ haradach Biełarusi». Na samaj spravie jaje nie isnuje, danych pra jaje niama ni ŭ «Adzinym dziaržaŭnym rejestry jurydyčnych asob i indyvidualnych pradprymalnikaŭ» Biełarusi i Rasii, ni na inšych sajtach pravierki kampanij i kontrahientaŭ.

Hałaŭny ofis hetaj «kampanii» nibyta znachodzicca ŭ rasijskim horadzie Kursku na vulicy 1-y Prajezny zavułak, dom 2. Heta pryvatny siektar. U «Jandeks Kartach» paznačana, što pa hetym adrasie znachodzicca «birža pracy». Pry hetym niama ni fatahrafij, ni vodhukaŭ, ni rejtynhu. Zatoje pryviazany sajt labexch.ru, jaki zajmajecca prykładna tym ža, što i sajt, pra jaki raskazvajecca ŭ hetym tekście.

Taksama na vulicy 1-y Prajezny zavułak, dom 2 znachodzicca «Studyja veb-dyzajnu Raman-X-Design». U hetaj studyi jość ptušačka, «Jandeks« piša, što jaje atrymlivajuć arhanizacyi, uładalnik jakich paćvierdžany. Padobna na toje, što hetaja «studyja» naležyć Ramanu Pisanienku.

Samaje śmiešnaje, što ŭ «TAA «Praca ŭ haradach Biełarusi» nibyta jość filijał u Minsku na vulicy Bieraścianskaja, 20. Heta chłuśnia, pa hetym adrasie nasamreč znachodzicca Upraŭleńnie pa pracy, zaniataści i sacyjalnaj abaronie Minharvykankama.

Taksama ŭ hetuju «kampaniju» nibyta možna patelefanavać, ale pry hetym čatyry apošnija ličby rasijskaha numara telefona na sajcie schavanyja. Adšukać numar nie skłała ciažkaściaŭ, jon raźmieščany na sajcie «studyi» Ramana. Chutčej za ŭsio, jon fejkavy, bo da hetaha numara nie pryviazanyja akaŭnty ŭ miesiendžarach i sacsietkach.

Jašče adzin paciešny fakt pra sajt: na im jość raździeł «Cikavyja artykuły». U hetym raździele rekłamnyja artykuły pra anłajn-kazino i bukmiekierskija kantory. Nieviadoma, ci płacili jany za raźmiaščeńnie na sajcie stanoŭčych artykułaŭ pra siabie.

Raździeł «Kantakty». Skrynšot sajta

Što viadoma pra stvaralnika sajta Ramana Pisanienku

Raman Pisanienka — realny čałaviek. U jaho jość staronki ŭ «Adnakłaśnikach» i «VKontaktie», tam prykładna adny i tyja ž fatahrafii. Jahonyja reziume jość na rasijskich biržach fryłansu i navat na «Jandeks Pasłuhach».

Raman Pisanienka. Fota ź jaho sacsietak

U reziume paznačana, što jon «SEO-śpiecyjalist, veb-dyzajnier, veb-prahramist, veb-majstar, śpiecyjalist pa internet-rekłamie, prahramavańni baz danych MySQL, prahramavańni dla Windows na Delphi». A jašče na adnym sajcie možna daviedacca, što raniej u jaho było IP, jakoje Pisanienka likvidavaŭ.

Raman nie chavaje, što ŭ jaho jość «Studyja veb-dyzajnu Raman-X-Design». U raździele «Kantakty» na sajcie «studyi» jon navat pakinuŭ svaju elektronnuju poštu i numar telefona, paznačyŭšy siabie kantaktnaj asobaj. Ź im navat nibyta možna źviazacca ŭ Viber, WhatsApp, Telegram, ale heta nie tak: u hetych miesiendžarach niama karystalnikaŭ z hetym numaram telefona.

Udałosia znajści jašče adzin sajt Ramana Pisanienki — https://rabotniki.com.ru. Tam prykładna toj ža funkcyjanał, što ŭ sajta, pra jaki raskazvałasia raniej, ale jon sastareły i tam niama stolki vakansij. Padobna na toje, što Raman u hetym «biznesie» ŭžo daŭno i ŭžo stvaryŭ jak minimum dva sajty, z dapamohaj jakich sprabuje zarablać hrošy na biełarusach.

Adzinyja realnyja kantakty, jakija pakinuŭ Raman na hetych sajtach-elektronnyja skrynki na rasijskim servisie mail.ru. Žurnalisty BGmedia pasprabavali źviazacca ź im z dapamohaj elektronnaj pošty, ale na momant vychadu hetaha tekstu mužčyna nie adkazaŭ na listy z prośbaj prakamientavać dačynieńnie da hetych sajtaŭ, jakija sprabujuć padmanvać biełarusaŭ.

Čytajcie taksama:

Ajcišnik kupiŭ kvateru ŭ babuli, ale zasialicca adrazu nie zmoh. Jana pradała jaje telefonnym afierystam

Buchhałtarka z Homiela padrablała daviedki, što zdaje kroŭ. Jaje padviała skvapnaść

Dziaŭčyna chacieła abyhrać kazino. Jana ŭlezła ŭ sumnieŭnuju spravu i straciła $1234

«Usiaho za 20 jeŭra ja dapamahu «zabycca» znojdzienuju infarmacyju». Źjaviłasia machlarskaja schiema ci pravakacyja, mahčymaja tolki ŭ Biełarusi

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
1
Панылы сорам
3
Ха-ха
4
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
15
0
Bhagawan/adkazać/
02.03.2024
"miortvyja dušy" - web-edition...
0
Ilja/adkazać/
02.03.2024
To, čto sajt rabotajet płocho, možiet śvidietielstvovať o tom, čto sajt novyj i nie dorabotan. T.k. on nachoditsia na .ru-domienie - on sdiełan v piervuju očieried́ nie dla biełarusov, a dla russkich. Vozmožno eto hos.zakaz, namieriennyj zakryť horiačije vakansii ili prosto privleč bolšie russkich dla raboty v RB.
0
Ajcišnik/adkazać/
03.03.2024
Nu što za łuchta 'sajt padmanvaje'? Kamu patrebny tyja adrasy? Ludziam što žadajuć znajści pracu jany dakładna niepatrebny. Kožny startap pracuje pa pryncypu "fake it until you make it". Padmanvaje heta kali biare hrošy kab raźmiaścić vašu abjavu i źnikaje, a tut abjaŭ chapaje, niekatoryja navat biaspłatnyja. Sajt viadoma tak sabie, bazu sabrali skrapinham ź biełaruskich sajtaŭ, ale dla maskavitaŭ ji tak pojdiet'. Nie baču prablemy.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera