Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
24.04.2023 / 08:191RusŁacBieł

Ci možna vyvieści daču ŭ indyvidualnuju žyllovuju zabudovu i jak nie pamylicca z vybaram lecišča

Kolki kaštuje dačny ŭčastak, na što treba źviarnuć uvahu pry vybary, jakija napramki papularnyja, što treba zrabić, kab źmianić status lecišča.

Na hetyja i inšyja pytańni adkazaŭ śpiecyjalist pa nieruchomaści Dzianis Krajko ŭ efiry instahram-kanała kufar.official.

Kali lepš nabyvać lecišča

Śpiecyjalist pa nieruchomaści adznačaje, što popyt na dačy i dačnyja ŭčastki maje siezonnaść. Najbolš aktyŭnyja miesiacy — sakavik-maj.

Usie chočuć trapić mienavita ŭ hety pieryjad, bo, jak padkreślivaje Krajko, «usie chočuć budavacca, čakajuć ciapła, chočuć na pryrodu, kali vyhladvaje soniejka, tamu ŭsie jeduć na dačy. Adpaviedna, nabyvajucca ŭčastki, kab u letni pieryjad, za ciopły siezon paśpieć niešta pabudavać, akulturyć».

Adnak, zaŭvažaje śpiecyjalist, heta samy darahi pieryjad dla nabyćcia leciščaŭ i ŭčastkaŭ, bo «pradaŭcy dobra razumiejuć, što jość siezon, siezonny popyt, i, adpaviedna, padymajuć na ich ceny. I aktyŭna hetym karystajucca».

Dzianis Krajko dzielicca svaim nazirańniem pra toje, što tyja klijenty, jakija nie śpiašajucca ci bolš razvažlivyja, robiać kuplu ŭ kancy letniaha siezona, u kastryčiku-listapadzie. Ci zimoju, kali samy nizkija ceny. «Pakrychu ludzi adychodziać ad siezonnaści prodažu leciščaŭ u płoskaść kruhłahadovych prodažaŭ».

Dzianis Krajko nie ličyć, što ideja prahladu leciščaŭ poźniaj vosieńniu — dobraja. Jon adznačaje, što pieravažnaja bolšaść našych dačnych učastkaŭ majuć vielmi drennyja padjaznyja darohi. Jon raić prahladać dačy ŭ kancy siezona, «kali jašče ciopła, možna narmalna prajechać. U paru tak zvanaj «suchoj vosieni». Heta budzie dobra i ŭ płanie bolš vyhadnych cen». U toj ža čas ryełtar zaŭvažaje, što ceny dobrych leciščaŭ zastajucca niaźmiennymi. Ich uładalniki nie chočuć tarhavacca.

Što takoje «dobraje lecišča»

Jurydyčna, jak adznačaje Krajko, lecišča — heta peŭny ŭčastak u sadovym tavarystvie. Heta značyć, što nabyvajecca ŭčastak dla viadzieńnia sadovaj haspadarki. Niezaležna ad taho, jak vy na samaj spravie jaje viedziacie, jaki ŭ vas dom, jurydyčna heta budzie sadovy ŭčastak i sadovy dom. Jon pierastanie być leciščam, kali jaho vyvieduć u indyvidualnuju žyllovuju zabudovu.

Pry kupli dačy śpiecyjalist raić sychodzić z taho biudžetu, jaki majecca. Jon nazyvaje siarednija ceny na ŭčastki ŭ sadovych tavarystvach (ad 5 da 8 tysiač dalaraŭ) i adznačaje, što jość jašče siehmient tak zvanych «babulinych leciščaŭ» z domam 6 na 6 mietraŭ. Bolšyja ŭ časy SSSR nie davali budavać. Tam, jak praviła, byvaje kuča niahodnych starych rečaŭ. Cana takich leciščaŭ — ad 8 da 12 tysiač dalaraŭ. Uładalnik sprabuje ŭziać hrošy nie tolki za ŭčastak, ale i za pabudovu. Ale jana, jak adznačaje ryełtar, nikomu nie patrebnaja.

«Pabudova nie ŭjaŭlaje nijakaj kaštoŭnaści z punktu hledžańnia sučasnaha zapytu. Heta bolš prablema, jakuju treba demantavać, što kaštuje dadatkovych hrošaj. Ale pradaŭcy hetaha nie razumiejuć».

Dzianis Krajko adznačaje, što ŭ prodažy nieruchomaści jość try cany:

«Pieršaja — «Ja chaču». Druhaja — «My pastavim rekłamu». I treciaja — realnaja. Zdarajecca, što pamiž pieršaj i apošniaj canoj — prorva. Maja zadača — likvidavać hetuju prorvu, danieści da pradaŭca situacyju na rynku, patłumačyć, što kali chočacie pradać, to treba ruchacca ŭ canie. Zdarałasia pradavać i ŭčastki sa starymi damami za 35 tysiač dalaraŭ. Ale dla hetaha treba, kab u taho miesca była niejkaja admietnaść.

Jak kažuć na Zachadzie, canu nieruchomaści vyznačajuć try kryteryi: location (miesca znachodžańnia), druhi — location i treci — location», — kaža śpiecyjalist.

Dzianis Krajko źviartaje ŭvahu na toje, što ceny vielmi roźniacca ŭ zaležnaści ad napramku, sadovaha tavarystva, padjaznych daroh, najaŭnaści hazu, mahutnaści elektryčnych linij, vydzielenych kiłavat elektraenierhii na ŭčastak. Zdarajecca, što ceny dachodziać i da 30 tysiač za hoły ŭčastak. Płošča dačnaha ŭčastka — ad 4,5 da 10 sotak. Učastki bolšaj płoščy sustrakajucca vielmi redka. Zdarajecca, što nabyvajuć dva susiednija ŭčastki i abjadnoŭvajuć.

Krajko adznačaje, što adzinaja mahčymaść nabyć ziamlu ŭ Biełarusi — heta nabyćcio ŭčastka ŭ sadovym tavarystvie.

Jaki dom pabudavać

Dzianis Krajko adznačaje, što paśla nabyćcia ŭčastka tolki ad vas zaležyć, što na im pabudavać. Pry abmiežavanym biudžecie heta moža być maleńki damok kala 25 kvadratnych mietraŭ. Ciapier na rynku, dzielicca nazirańniami śpiecyjalist, jość takija domiki z klejenaha brusa, jakija možna pastavić za 6-7 tysiač dalaraŭ.

«Paniaćcia idealnaha lecišča, možna skazać, nie isnuje. Kolki ludziej, stolki i mierkavańniaŭ», — padkreślivaje ryełtar.

Śpiecyjalist nie raić pierabudoŭvać staryja sadovyja damy, bo heta moža być źviazana sa šmatlikimi prablemami. «Zaŭsiody tańniej pabudavać niešta novaje, čym restaŭravać staroje», — ličyć Krajko.

Najbolš papularnyja napramki

Pa nazirańniach Krajko, na siońnia pieršym papularnym napramkam zjaŭlajecca łahojski. Dalej treba ruchacca suprać strełki hadzińnika: miadzielski, maładziečanski, hrodzienski, brescki. Najmienšym popytam karystajecca słucki napramak, paśla jaho — mahiloŭski i homielski.

A voś maskoŭski napramak na dumku śpiecyjalista, nie zusim zrazumieły. «Zdajecca, jon dobry, papularny, kłasny. Ale tam byvaje zbornaja salanka. Zdarajucca adnačasova i vielmi tannyja, i vielmi darahija varyjanty», — dzielicca svaim vopytam ryełtar.

Na što źviarnuć uvahu pry vybary lecišča

Śpiecyjalist dzielicca svaim pohladam da daču i źviartaje ŭvahu na novyja sposaby aciapleńnia: «Husty ŭ mianie davoli śpiecyfičnyja. Ja liču, što haz — paliva minułaha. Ja za elektryčnaść. Jość takaja štuka, jak ciepłavaja pompa. Jana vielmi ekanamičnaja i vysokatechnałahičnaja. Kiravańnie ažyćciaŭlajecca z dapamohaj mabilnaha telefona».

Krajko adznačaje: zaŭvahi pra toje, što ŭ vypadku źniknieńnia elektryčnaści hazavy kacioł budzie pracavać, — nie pravilnyja. «Nie treba zabyvacca, što taki kacioł taksama ŭklučajecie ŭ elektryčnuju sietku. Paliva sučasnaści — elektryčnaść», — padkreślivaje śpiecyjalist.

Ryełtar nie raić pry vybary ŭčastka mahiloŭski i homielski napramki, bo tam u asnoŭnym nie lasistaja miascovaść i ŭčastki stajać u poli.

Pa mierkavańni Krajko, samy važny kryteryj pry vybary sadovaha ŭčastka — stan elektrasietak i padstancyi.

«Kali vy bačycie toŭstyja pravady, novyja słupy i ličylniki, to heta vielmi dobra. A kali pravady vielmi tonkija, ich ciažka razhledzieć na fonie nieba, to na dom moža być vydadziena maksimum 3 kiłavaty. A heta ŭ sučasnych umovach vielmi mała», — dzielicca dośviedam ryełtar.

Śpiecyjalist raić pry kupli abo prodažy lecišča źviarnuć uvahu na dakumienty, jakija harantujuć jurydyčnuju čyściniu ździełki, a taksama dakumienty ab miežach učastka. 

U sadovych tavarystvach, jak praviła, jany vymierany kryva. Lepš za ŭsio zaprasić śpiecyjalista ziemleŭparadkavalnaj słužby i adnavić miežy ŭčastka. Asabliva kali budujecie płot. Inakš usio moža zaviaršycca sudom z susiedziami», — zaŭvažaje ryełtar.

Ci možna vyvieści sadovy ŭčastak u indyvidualnuju žyllovuju zabudovu

Śpiecyjalist pa nieruchomaści zaŭvažaje, što za 8 hadoŭ jaho pracy chodziać čutki ab źmienach u zakanadaŭstvie, jakija dazvolać dačnyja ŭčastki pieravodzić va ŭčastki dla indyvidualnaha žyllovaha budaŭnictva. Z 1 studzienia 2023 hoda byŭ pryniaty novy zakon.

«U teoryi heta mahčyma, adnak na praktycy treba sabrać miljon dakumientaŭ, zapłacić kuču hrošaj za ekśpiertyzy i ŭzhadnieńni, prajści sto kruhoŭ piekła. Tolki potym, mahčyma, rašeńniem vykankama heta zaćvierdziać. Pakul u svajoj praktycy ja nie čuŭ ni pra adzin vypadak, kali ź leciščaŭ vyvieli ŭ indyvidualnuju žyllovuju zabudovu (IŽZ).

Da taho ž, kab heta zrabić, nieabchodnaja zhoda ŭsich členaŭ sadovaha tavarystva. Treba razumieć, što vyvad u IŽZ nakładzie abaviazak na ŭsich za try hady pabudavać dom, pryčym kapitalny. U inšym vypadku ŭčastak zabiaruć», —

adznačaje Krajko i raić pa tłumačeńni źmienaŭ u zakanadaŭstvie, jakija adbylisia z 1 studzienia 2023 hoda, źviartacca da jurystaŭ.

U cełym, na dumku Dzianisa Krajko,

«usio ŭpirajecca ŭ dva pytańni. Pieršaje — rehistracyja. Pa-raniejšamu na leciščy možna rehistravacca tolki časova. Druhoje pytańnie — taryfy. Jany nieapraŭdana vysokija dla sadovych tavarystvaŭ. Dajcie ludziam narmalnyja taryfy i pastajannuju rehistracyju, i pytańnie (ź IŽZ) samo pa sabie adpadzie», — vykazvaje mierkavańnie śpiecyjalist pa nieruchomaści.

Za kolki možna arandavać lecišča

U hetym pytańni vielmi šmat varyjantaŭ. «Savieckaje» lecišča možna źniać na leta za 100 dalaraŭ u miesiac. Siaredniaja cana arendy, na dumku ryełtara, składaje 200 dalaraŭ. Kamfartabielnyja dačy mohuć dachodzić u canie da 1000 dalaraŭ. Na canu, akramia kamfartabielnaści, upłyvajuć takija faktary, jak addalenaść ad horada, kamunikacyj, najaŭnaść hramadskaha transpartu, stan daroh. «Ceny tut vielmi adnosnyja», — reziumuje Krajko.

Čytajcie jašče:

Sučasnyja leciščy kala Minska. Jak vyhladajuć i kolki kaštujuć

Ad 10 da 270 tysiač dalaraŭ. Dačy ŭ vakolicach Minska pradajucca pa canie kvater

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
0
P./adkazać/
25.04.2023
Sto za zakon ad 1 studzienia 2023 hoda? Nidzie niama ŭzhadki.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
PNSRČCPTSBND
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031