Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Anatol Starkou/adkazać/
29.05.2024
Vierš moh nazyvacca HLADŽU. 
I akramia nazvy hetamu paetu nielha było pisać u vieršy bolš ničoha.

HLADŽU 
pavodle Anatol Starkou:

Hladžu, blin, naleva,
Hladžu, blin, naprava.
Ŭsio krasno-bieło
Ništo ni zhinieła,
Ništo ni prapała,
Kali jšło naprava,
Ale nie  naleva.

Navošta ž radziŭsia ja ŭ toj Biełarusi,
Kali maje klocki paścisia tut musiać?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera