Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Akupacyja/adkazać/
26.05.2024
Pucin prylacieŭ - fsbšniki adčuli, što im "usio možna".
0
Prapanova /adkazać/
26.05.2024
Redakcyja, vaźmicie kamientar u zaŭsiehdatarki restarana "Polem pojedim" Taćciany Martynavaj, jakaja zaraz bałatujecca ŭ Kaardynacyjnuju Radu. Niachaj prakamientuje kryžałom u Kurapatach.
0
^(··)^/adkazać/
26.05.2024
[Red. vydalena]
3
Janka/adkazać/
27.05.2024
Prapanova , u vas prablemy z łohikaj. Navošta Martynavaj chadzić pa sumnieŭnych kabakach? U joj byŭ svoj bar, u jakim jana źbirała kulturnicki bamond, tamu nijakaj racyi jechać buchać pobač z Kurapatami ŭ jaje nie było. Tym bolš, rabić heta sistemna
0
Zianon/adkazać/
26.05.2024
Niama Źmitra, niama kamu abaraniać. Rasiejskamoŭnyja łukašysty zrobiać tam pamyjku, kali źniasuć apošni kryž
0
Videakamiery paŭsiul /adkazać/
26.05.2024
Tam u Kurapackim lesie ŭstanoŭlenyja videakamiery. Łukašenka sam prahavaryŭsia, što hladzieŭ praź videanazirańnie, što tam robicca. Tak što "pravasłaŭnyja orhany" i "śpiecsłužby" cudoŭna ŭsio bačać, chto heta robić.
1
Łukaš/adkazać/
26.05.2024
Videakamiery paŭsiul , tak. Heta vicia, dzima i kola rujnavali kryžy. Asabliva, ajnenevicia-ałkaš karziuka.
0
Siamja represavanych/adkazać/
26.05.2024
Kab u tych, chto złamaŭ kryžy, pastaŭlenyja narodam ŭ pamiać ab našych zakatavanych i zabitych nkvdšnikami prodkach, hetym letam adnialisia ich pahanyja ruki, nohi i ich pahanyja jazyki.
0
Amen/adkazać/
26.05.2024
Za taki ździek z našaha naroda Łukašenka i členy jaho siamji, jakija maŭčać, a značyć, zhodnyja sa źniščeńniem kryžoŭ, buduć lažać u nieviadomych mahiłach biez kryžoŭ i biez tabličak.
0
łapt/adkazać/
26.05.2024
balšaviki za śpiavaj
0
tak vsiem iźviestno, /adkazać/
26.05.2024
čto eto vsiehda diełali potomstviennyje satanisty - orko-cyhanskije podstiłki / kołłaboranty.
0
Rudyj/adkazać/
26.05.2024
Ničieho, na mohile łukašienko vorony budut priletať i hadiť na jeho dierieviannyj kriest.
0
Josik/adkazać/
26.05.2024
Rudyj, dy schavajuć jaho mahiłu, bo nie kvietki buduć nieści, a pasikać prychodzić.
0
Vińni puk /adkazać/
26.05.2024
Komunistam nie v piervoj hadiť na mohiłach ich žiertv. 
11
dočka Maksima Dizajniera/adkazać/
27.05.2024
u mienia opiať žie vopros -

našli tam pod ziemlej toj choť odnoho biełarusa?
0
U koški čietyrie nohi, pozadi u nieje/adkazać/
27.05.2024
dočka Maksima Dizajniera, čieho ty takaja niesčastnaja?
0
Pračytajcie chacia b adzin raz u svaim žyćci /adkazać/
27.05.2024
Kurapaty - daroha śmierci. https://kamunikat.org/download.php?item=1865-2.html&pubref=1865
0
2024/adkazać/
27.05.2024
Zianon Paźniak pra novuju ataku na Kurapaty. https://youtube.com/watch?v=rNztnWo_Qgko
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera