Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
12
Č/adkazać/
25.05.2024
Dzieści radujecca čałaviek pa imieni Zianon 😁
1
Łoł/adkazać/
25.05.2024
Č, I pravilna radujecca
3
Łoł/adkazać/
25.05.2024
Naša Niva płača pa hebuchie. Z časoŭ Makieja ja hetamu ŭžo nie ździŭlajusia.
0
Kupili vianok?/adkazać/
26.05.2024
Č, ja taksama nie sumuju, a vy?
1
Jan Norman/adkazać/
25.05.2024
Łoł, Vik pamior,ale jaho sprava i ciapier "živiot i pobieždajet".Brudnaja sprava,raspracavanaja ŭ suśvietnych "centrach pryniaćcia rašeńniaŭ" pa zachavańniu Biełarusi ŭ śfiery upłyvu rasiei.
5
FF/adkazać/
25.05.2024
Zianon hulaje
12
Stračanaje pakaleńnie/adkazać/
25.05.2024
Heta toj, z-za kaho my zaraz majem hetuju karumpavanuju hrantaapazicyju. Vik zakłaŭ bombu zapavolennaha dziejańnia pad biełaruskaj demakratyjaj pry Viačorku-starejšym, efiekty jakoj my zaraz bačym pry Viačorku-małodšym na psieŭdadziejnaści Ofisaŭ-Kabinietaŭ Cichanoŭskaj, kali hałoŭnaje, za što i dajuć hrošy, - fotka ŭ inście, a nie vynik pracy.
10
FF/adkazać/
25.05.2024
Stračanaje pakaleńnie, zhodny z kožnym słovam. Akramia taho, usie hetyja dziejačy addali Biełaruś u rasiejskuju śfieru, raźličvajučy, što demakratyja pryjdzie da nas... z Maskvy! 
2
Syn z otca/adkazać/
25.05.2024
Stračanaje pakaleńnie, Papa,iaki maje vialiki ekśpiryjens u spravie imitacyi baraćby z režymam i kantakty z peŭnymi zachodnimi strukturami,pratoryŭ synu šlach da sarasiatnych ustanoŭ kštałtu Atłantyk Konsił (paznačana jak apošniaje miesca "pracy" Franaka pierad cudoŭnym źjaŭleńniem jaho kala Śviety).Dzie ciapier syn i praciahvaje baćkoŭskuju spravu pa imitacyi apazicyjnaj dziejnaści pakul "bolšije diadi" robiuć svaju spravu-zachavańnie Biełarusi u jakaści hieapalityčnaj pluški dla rasiejskaj impieryi.
12
Had/adkazać/
25.05.2024
FF, a šo vy rabili ŭ 90ia, padymali čarku za škłoŭskaha?
0
Čały i Labiedźka z kamandy Łukašenki /adkazać/
25.05.2024
Had, u kamandzie Łukašenki ŭ 90-ja byli Anatol Labiedźka i Siarhiej Čały. Usie pytańni zadavajcie im.
3
Z zasłonaj žaleznaj u samaj dušy/adkazać/
25.05.2024
Had, my vučylisia dla pracy ŭ svajoj krainie, pakul vy jaje spradavali za hranty, sparadziŭšy śsiniełaha niačyścika. 
2
dieńhi riešajut vsio/adkazać/
25.05.2024
Čały i Labiedźka z kamandy Łukašenki ,kohda-nibud́ my opublikujem PRAVDU, i Čałyj i Lebied́ko priekrasno ponimali v 1996h., čto oni mołožie ahrofiuriera i pośle toho kak ahrofiuriera vyniesut vpieriod nohami, oni konkrietno poučastvujut v "razdiele biełorusskoho piroha". i  1996- do siehodnia ponimajut , ČTO JESŤ VRIEMIA DIELIŤ ZAPADNYJE HRANTY  I ETO NADO PONIAŤ   NA  " boŕbie" s diktaturoj..
Vied́ nikto druhoj  udierživať ciełuju stranu "v ježovych rukavicach" nie smožiet...

1
kat-leta - (minus) 3 podpisčika ježiednievno/adkazać/
25.05.2024
"marna sprabujučy abjadnać biełaruskuju apazicyju"

no 3 dievicy na 3 dnia vied́ objediniliś tiem letom... 
1
niekatleta/adkazać/
26.05.2024
prodołžu... raz už...

Mikoła Buhaj dazvoliŭ narešcie mnie )

žančyn uvohule abjadnać amal niemahčyma. žančyna - indyvid.

dziŭna, što ni adzin z t.zv. mužčyn nie zadumaŭsia nad hetym faktam tym letam...
3
Simptamatyčna/adkazać/
25.05.2024
OON abjaŭlała žałobu pa Tehieranskamu miaśniku, a Mikoła Buhaj sa svajoj našanivaj - pa Hansu Viku. 
4
Chto aŭtar artykuła?/adkazać/
25.05.2024
Ničoha sabie tekścik...Niamiecki raźviedčyk, jaki sa zhody KDB na niamieckija hrošy zrabiŭ raskoł Biełaruskaha Narodnaha Frontu rukami niekatorych dziejačoŭ apazicyi, jakija vielmi prahnuli hrošaj, u tekścikie nazyvajecca "abiadnaŭcam biełaruskaj apazycyi"...
0
Sachranajcie spakojstvije/adkazać/
25.05.2024
Chto aŭtar artykuła? jak chto - za ŭsio adkazvaje hałoŭny redaktar Naša Nivy, pazyŭny "Mikoła Buhaj".
1
advakat d'iabła/adkazać/
26.05.2024
dy nichiera nie hałouny rydaktar jen

cha-cia...

jen čto - mnie (MNIE!) vrał?
3
Gorliwy Litwin/adkazać/
25.05.2024
Jaho pastavili kiravać ApazYcyjaj Pucin-i-Mierkiel. Pavodle ich paktu, Biełaja Ruś pavinna zastavacca ŭ śfiery ŭładańniaŭ Usiaje Rusi. Zrešty, u hetym niama ničoha novaha, sam prajekt Biełaja Ruś tak pabudavany ad pačatku
0
Stary/adkazać/
26.05.2024
Gorliwy Litwin, Pucin - Šroder dziciatku. U toj čas Mierkiel była nichto. A Šroder sasaŭ haz.
2
*/adkazać/
25.05.2024
U dobry šlach. Hety čałaviek nie žadaŭ abjadnać apazicyju, a žadaŭ naadvarot - abjadnać Maskoviju i Biełaruś, a apazicyju zrabić marhinalnaj i na datacyjaj. Pieršaje pakul što nie atrymałaś da kanca, chacia toje ŭžo amal umoŭna. A voś zrabić z apazicyi aby što atrymałaś, bo i sama apazicyja była zhodna 
1
Rola Chansa-Hieorha Vika ŭ padrychtoŭcy intehracyi Biełarusi ŭ Rasieju./adkazać/
25.05.2024
1. Pieradhistoryja U 1994 hodzie Maskva praviała na prezydenta Biełarusi svaju kreaturu — Alaksandra Łukašenku, ahienta KHB pad ahienturnaj kličkaj “Valet”. Valet zrabiŭ staŭku na Maskvu, na adnaŭleńnie SSSR, staŭ pravodzić palityku ŭ intaresach Rasiei, źniščać biełaruskuju nacyjanalnuju identyčnaść. Takaja źjava ŭ palitycy adlustroŭvaje ŭnutranuju akupacyju krainy i źjaŭlajecca vynikam hibrydnaj vajny. 2-ha krasavika 1996 hoda Łukašenka (biez rašeńnia Viarchoŭnaha Savieta) i Jelcyn zaklučyli Damovu ab utvareńni “Supolnaści Biełarusi i Rasiei”. Adbyłasia praŭnaja avantura. U hety dzień u Kijevie mnoj było paviedamlena (zafiksavana ŭ siecivie) ab sutnaści i perspektyvie hetaj padziei, jakaja raźvivałasia ŭ rečyščy imperskaj palityki Maskvy. Sutnaść źjavy była asensavana jak pačatak adnaŭleńnia SSSR (...) 2. Stvareńnie pramaskoŭskaj apazycyi suprać Łukašenki. Aktyŭny praces pačaŭsia ŭ 1998 hodzie sumiesna ź niamieckaj vyviedkaj. (Hans Vik — kiraŭnik Mienskaj misii ABSE i były kiraŭnik źniešniaj raźviedki Niamieččyny). Byŭ raskołaty Nacyjanalna-Vyzvolny Ruch — (Biełaruski Narodny Front “Adradžeńnie”) i sfarmavana pry padtrymcy KHB “demakratyčnaja apazycyja”, finansavanaja z Zachadu i aryjentavanaja na Rasieju. Zadača “demakratyčnaj apazycyi”, jakaja pramaŭlała eŭraźviazaŭskaj frazieałohijaj, — adciahnuć hramadzkuju ŭvahu ad biełaruskich nacyjanalna-vyzvolnych siłaŭ (ad BNF), vystupić ichnym zamieńnikam i padrychtavać intehracyju Biełarusi ŭ Rasieju. Dla Zachadu (niemcy) heta zabiaśpiečvała b biaspłatny tranzit, tannaje vykarystańnie resursaŭ Rasiei, nacisk na Polšču. Dla Maskvy — pavieličeńnie terytoryi, płacdarm dla vajny z Zachadam i suprać Ukrainy. Finansavańnie namieraŭ pryviało da imitacyi dziejnaści i da spažyvieckaha vykarystańnia darmovych srodkaŭ. Uźnikła pseŭdaapazycyja, jakaja zadavalniała režym Łukašenki, jaki jaje peryjadyčna karaŭ, ale zachoŭvaŭ jak bufier suprać biełaruskaha demakratyčnaha nacyjanalizmu. (...) (uryvak z artykuła Zianon PAŹNIAK: PRA PADZIEI I PRACESY https://www.bielarus.net/archives/2024/02/09/6274)
0
Historyja /adkazać/
25.05.2024
Zianon Paźniak pra dziejnaść Chansa-Hieorha Vika na Biełarusi. https://youtube.com/watch?v=kBidN2ffq0I
1
Andy /adkazać/
25.05.2024
Eto čiełoviek, kotoryj razvalivał oppoziciju, kotoryj učastvovał v uničtožienii Biełorusskoho Narodnoho Fronta.
9
Niejki siur/adkazać/
25.05.2024
Andy, heta vy z-za jaho nie zdoleli vyvučyć biełaruskuju movu? 
0
on/adkazać/
25.05.2024
Andy , prosto raspoznał očievidno płochich tancorov
10
Niejki siur/adkazać/
25.05.2024
Spadar Vik cudoŭna viedaŭ, u jakich umovach davodzicca dziejničać biełaruskaj apazicyi, i chto ŭ hetym vinavaty. Jak razmujeŭ jon, jakuju pahrozu niasie Biełarusi režym Łukašenki, i jakuju pahrozu niasie śvietu Rasija. Heta dobra bačna pa jahonych intervju, jakija aŭtar "NN-Biełaruś Siehodnia" nie čytaŭ i čytać nie źbirajecca. U jaho zadača inšaja. Jon pavinien mačyć biełaruskuju apazicyju, u strohaj adpaviednaści z zapavietami Pucina-Łukašenki-Zianona.
0
Zianon/adkazać/
26.05.2024
Niejki siur, dziakuj, što vy mianie zaličyli da dyktataraŭ, ale kali pješ, zakusvaj
0
Zažyviem/adkazać/
26.05.2024
Zianon,ech nam by Zianona dychtataram! 
1
Mch/adkazać/
25.05.2024
Zianon kaliści skazaŭ (moža nie dasłoŭna, nakolki pamiataju): "kali čałaviek pamior, nie važna što heta byŭ za čałaviek, treba źniać šapku i stajać". Hans Vik heta byŭ baćka sučasnych "russkojazyčnych diemokratov", tamu i nie padabaŭsia patryjotam Biełarusi, praź jaho taksama raźmiarkoŭvalisia hranty. Viačorki, chacia ich i nie nazvać zusim užo prarasiejskimi takama prysmaktalisia da hetaj sistemy. Nu a pryncipialnaja "russkojazyčnosť" niepaźbiežna viadzie u skład Rasiei. 6 abłaściami ci jak tam. Tamu Zianon Stanisłavavič i byŭ suprać jaho.
0
prvkop/adkazać/
25.05.2024
[Red. vydalena]
1
Č/adkazać/
25.05.2024
Zianon šče patańčyć na vašych kaściach! ☠️🙈☠️
10
kiedranievič /adkazać/
25.05.2024
Č, chie-chie, miečty-miečty... :)) kružico v biełom valsie v rajonie Šipchiedśbieja v Bruklinie)) ibo płochomu tancoru šariki miešajut, kak poniał))
1
Hoblenavy rom/adkazać/
26.05.2024
kiedranievič , luto plusuju
0
A1/adkazać/
25.05.2024
Sieksot štazi-khbeee
1
Nacyjanalist/adkazać/
25.05.2024
Vielmi rady hetaj śmierci. Pamierły pracavaŭ na aneksiju Biełarusi Rasiejaj.
0
Mikoła)))/adkazać/
25.05.2024
hety čałaviek prapahandavaŭ, što małady pucin demakratyzuje Biełaruś, jakaja budzie vyratavanaja kali budzie źjadnanaja z Rasiejaj. Ab hetym jon abvieściŭ na kanfie ŭ Biełastoku ŭ 2000 h. 
Faktyčna my viedajem, što rasieja nikoli nie rabiła staŭku na biełaruskuju apazicyju - tolki na pramaskoŭskuju "vłasť". 
Tamu hety čałaviek pryjaŭ zachavańniu va ŭładzie pramaskoŭskaha režymu.
0
Załataja Horka/adkazać/
25.05.2024
Nahadziŭ jon budź zdaroŭ!
0
frauA/adkazać/
25.05.2024
Po pročtienii vsiech kommientov, itoho: "Pomier Maksim, nu i ... s nim". Zasłužienno.
0
dočka Maksima Dizajniera/adkazać/
26.05.2024
Zasłužienno, frauA, znajetie li
takoje poniatije, čto
byvajet očień rastiažimo
2
Fra... V./adkazać/
26.05.2024
Sv. ..... , vy vyrazili soboleznovanije ?
0
Niama spačuvańniaŭ/adkazać/
26.05.2024
Fra... V., za što vykazvać spačuvańni? Za toje, što my ŭ vyniku dziejnaści hetaha čałavieka žyviem pad "ruskim miram", jaki abstrelvaje Ukrainu z našaj terytoryi? I ŭ luby čas moža pačacca mabilizacyja biełarusaŭ na rasiejskuju vajnu? Za toje, što ŭsio zrabiŭ, kab zapichnuć Biełaruś u Rasieju?
0
kachda tam śleduščyja pieravybary zialenskaha?/adkazać/
26.05.2024
Niama spačuvańniaŭ, 
nie źlitie mienia.
0
ninadasłou/adkazać/
26.05.2024
kada tam śleduščyja pieravybary? idu hałasavac
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera