Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Janka/adkazać/
22.05.2024
Tyj, što treci źleva - niedastatkova staranna kanśpiektuje. Zdajecca, my bačyli jaho ŭ apošni raz
2
Byl/adkazać/
22.05.2024
U nas skoro pałatka primiet zakon i utvierdit 4 portrieta łukašienok v každyj dom, a u samich viertikalŝikov užie po dva portrieta i fłaha.
0
Hańba/adkazać/
22.05.2024
Byl, I Siałuk jašče pad nizom budzie boŭtacca.
0
Josik/adkazać/
22.05.2024
Hałoŭny kadebešnik taksama kanśpiektavaŭ za dyrektaram saŭhasa paradak zachopu dyviersantaŭ.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera