Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Kastuś/adkazać/
22.05.2024
Trybunał nad łukašysckimi "sudźziami" kštałtu Brehana, Fiłatava, Šabuni i h.d. daviadziecca pravodzić ŭ vializarnym budynku, bo kolkaść paciarpiełych vieličeznaja.
0
Nie śmiašy/adkazać/
22.05.2024
Kastuś, nijakich trybunałaŭ nie budzie, vy prajhrali i šancaŭ na pieramohu ŭ bližejšyja 20-30 hod niama nijakich, dziakuj skažycie śviecie
1
Vład/adkazać/
22.05.2024
Nie śmiašy, sohłasien. Choť odin NKVDšnik otvietił? Tak žie i siejčas budiet. A naši dieti i vnuki budut batračiť na ich dietiej i vnukov.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera