Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Taki da/adkazać/
21.05.2024
Pozor !!!
0
Josik/adkazać/
21.05.2024
Jak, jak my dažylisia, što taki žach adbyvajecca, biełarusy katujuć dy ździekvajucca nad biełaruskaj? Za što? Što jana nie zhodnaja z chłuśnioj pa vynikach vybaraŭ? Tolki ŭzbrojeny supraciŭ, ničoha bolš nie zrynie hetuju antyčałaviečuju sistemu.
4
Hitler kaput/adkazać/
21.05.2024
Treba uviesci maksymalleyja sankcyi, chacia paźniak budzie pieraškadžać
2
Žora/adkazać/
21.05.2024
Hitler kaput, sankcyi da režymu i tak maksimalnyja. A sankcyi da hramadstva kontrpraduktyŭnyja. Hałodnaje hramadstva nie moža płanavać vyzvaleńnie i svabodu. Adno, što jano moža płanavać - pražyć nastupny dzień.
3
Nadakučyli kazačnyja nievierajatnyja/adkazać/
22.05.2024
Hitler kaput, vašymi sankcyjami vy i davili situacyju da takoha kapca jak zaraz.
0
Łukašystym /adkazać/
22.05.2024
Nadakučyli kazačnyja nievierajatnyja, situacyju daviali vy sami katavańniami i zabojstvami biełarusaŭ i raźviazaŭšyje sa svaim šyzikam z pucinym vajnu. Treba takija,sankcyi kab ludzi na viły ŭziali.
0
Tekla/adkazać/
21.05.2024
Ciažka niešta kazać.... Bol....
0
No/adkazać/
22.05.2024
A čaho vy čakali ad hetaha miarzotnaha režymu? Znou padman i vykarystańnie jaje na TB, znou turma. I tak biez konca. Jana u pałonie, i režym budzie jaje utrymlivać pakul dyktatar dychaje Svałoty!!!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera