Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28
Jan/adkazać/
20.05.2024
Tak sama zavočnaje pravasudzie jak i ý Łukašenki. Štosci ý Zialenskaha złamałasia z Pravami čałavieka.
17
Jack/adkazać/
21.05.2024
Jan, nu ty nievierahodny. Ukraina viadzie vajnu z rašystami, a ty paraŭnoŭvaješ heta z łukašyzmam. Takija jak ty mabyć by kvietkami sustrali takich lubicielej ruskaha mira dy kałabarantaŭ jak hieroj artykuła.
1
Talan/adkazać/
21.05.2024
Jan, a jašče ŭ Biełarusi sudziać niabožčykaŭ. Jak tabie takoje? Praanalizuj, hałava
0
Botam/adkazać/
21.05.2024
Jan, Vład, Jan, Pa 15 rubleŭ rasijskich vy zarabili boty 
16
Jan/adkazać/
21.05.2024
Jack, dyk jon na kamieru zajavu zrabiý paśla 3 miesiacaý u SIZA. Ci vy tak sama staviciesia da "zajaý" našych palitviaźniaý z turmy na kamieru dziaržTB paśla cisku? Nie ýsie ý śviecie hieroi hatovyja trymacca pad biaskoncym katavaniejem i siadzieć 10-15 hadoý jak "špijon" za admovu skazać štosci na kamieru. Šmat ukrainskich pałonnych kab ich nie rastralali rasiejcy tak sama prykładka takija zajavy robiać na kamieru. Jak možna asudžać zavočyja prysudy ý Biełarusi, ale ýchvalać heta ý inšych dziaržavach. Heta parušeńnie Pravoý čałavieka, jakoje maje ýniviersalny charaktar
11
Vład/adkazać/
21.05.2024
Zielenskij s siehodniašnieho dnia takoj žie nielehitimnyj kak i Łuka!
0
Lejcar korkavy/adkazać/
21.05.2024
Žyło ŭsio svajo žyćcio takoje ha.no ŭ krainie, a potym palezła ź jaho navierch, jak pa tych trubach. Chaj by zabrali ŭsio, nu mo Ilvoŭ pakinuć. Kolki vaty ŭ hłuzdach.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera