Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
3
Cim/adkazać/
20.05.2024
Ja nie razumieju: niaŭžo RB zaraz aficyjna znachodzicca u stanie vajny suprać Ukrainy? Kali nie, to čamu hramadzianin RB nie maje prava maralna padtrymlivać Ukrainu? Jakim Zakonam RB kirujecca hety HUBAZiK? Jurysty adkažuć na majo pytańnie?
1
Žeka/adkazać/
20.05.2024
Cim, byŭ by čałaviek, a sprava znojdziecca. Chutčej za ŭsio, za kožnaha takoha biełarusa palicai atrymoŭvajuć premii. Tamu i rvuć @opy.
0
Ignis/adkazać/
20.05.2024
Cim, kirujecca adsutnaściu zakonau.
8
Č/adkazać/
20.05.2024
Cim, kali ty nie razumieješ, što zaraz adbyvajecca - u ciabie jaŭnyja prablemy z hałavoj!
0
Vład/adkazać/
20.05.2024
Cim,  rovno v tom žie zakonie hdie zaprieŝieny krasnyje šnurki v biełych krossovkach!
0
US/adkazać/
20.05.2024
Cim, dyk nie da zakonaŭ, dy j łukašenka ŭžo faktyčna zdaŭ krainu rašystam
1
Jury/adkazać/
20.05.2024
Cim, jany kirujucca pazicyjaj adnaho čałavieka - dla ich heta i jość zakon u ichnim razumieńni. Luby, čyjo mierkavańnie ci vykazvańnie nie supadaje z hetaj pazicyjaj - pa vyznačeńni źjaŭlajecca złačyncam.  
0
Adkaz/adkazać/
21.05.2024
Cim, jak heta jakim? Kanonam russkoho mira, tobok relihijaj balšyni nasielnictva našaj niaščasnaj krainy. 
0
Cim/adkazać/
21.05.2024
Č, Prablemy z hałavoj ŭ tych, chto nie razumieje i nie bačyć rytaryčnaje pytańnie, jakoje maje metaj choć trochi "dastukacca" da mazhoŭ RB-BT-zombi.  
0
Bim/adkazać/
21.05.2024
Cim, marnaja sprava, kali nie stukać siakieraj
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera