Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Volha/adkazać/
19.05.2024
Niama ničoha strašniejšaha, čym nasadžeńnie akupanckaj kultury i historyi na akupavanych terytoryjach. 
2
Valadzimir/adkazać/
19.05.2024
Volha, "strašniejšaha"?? Vabščeta, pa-pieršaje, heta absalutna zakanamierna i inakš być nia moža - tak pavodzili na zachoplenych terytoryjach usie impieryi va ŭsie časy, tolki z roznaj stupieńniu prymusu i hvałtu (nahadaju staražytnarymskaje "Hora pieramožanym"); a pa-druhoje, iznoŭ nahadaju, Rasiejskaja impieryja NIE akupavała "Biełoruśsiju-Biełaruś", jakaja ŭźnikła  (u siaredzinie 19 st.) na jaje terytoryi jak jaje pravincyja, - a zachapiła Rasieja raniej (u kancy 18 st.) i likvidavała, jak dziaržavu Litvu-VKŁ... ci toje, što ad jaho tady zastavałasia ŭ składzie Rečy Paspalitaj.
3
Mikoła)))/adkazać/
19.05.2024
Valadzimir, Biełaja Ruś isnavała ŭžo tady, kali nijakaj Rośsijskoj impierii i ŭ prajekcie nie było. Pačytajcie knihi, nie saromciesia.
0
Volha/adkazać/
19.05.2024
Valadzimir, Vy chutka ŭbačycie hora pieramožanym. Tolki hetym razam heta budzie ruskimir. 
3
Valadzimir/adkazać/
19.05.2024
Mikoła))), iznoŭ nahadaju, što vielmi daŭniuju historyju maje "knižnaja" štučnajanazva "Biełaja Ruś", jakaja doŭhi čas była "błukajučaj" i "prylaplałasia" da roznych terytoryj. A "Biełoruśsija-Biełaruś", jakuju ja maju na ŭvazie - heta terytoryja ŭ sioniašnich miežach RB (bolšaja častka  byłoha VKŁ ), da jakoj hetaja nazva "prylapiłasia" apošniaj i ŭstojliva ź joj atajasamlivajeieca da sioniašniaha času.
3
Kiler trolaŭ /adkazać/
19.05.2024
Valadzimir, vyklikać sanitaraŭ, nie hladzi bolš histaryčnych vidosaŭ, pačytaj što niebudź surjoznaje.
4
Ja naradziŭsia tut u krainie pad šerym niebam/adkazać/
19.05.2024
Valadzimir, nu dyk kupi sabie kłavišy vkł-aŭskija, ci lucickija! A biełaruskija nie čapaj, heta ž nie tvajo.
2
Ja naradziŭsia tut u krainie pad šerym niebam/adkazać/
19.05.2024
Kiler trolaŭ , jamu nie treba hladzieć: u jaho ŭžo svaje vidosy ŭ hałavie.
0
Varty być litvinam! /adkazać/
19.05.2024
Kiler trolaŭ , śmiešna pazirać jak biedarussy zmahajucca za toje, kab zastavacca rabami Maskvy, biełymi russkimi. A potym jany ździŭlajucca: a chto hetaje zrabiŭ z nas raboŭ? Vy sami, dabraachvotna stali rabami, admoviŭšysia ad rodnaj movy, ad ułasnaj ziamli, ad prodkaŭ, ad spadčyny, ad ułasnaha imia narodu.
0
Naščadak Žalihoŭskaha /adkazać/
19.05.2024
Ja naradziŭsia tut u krainie pad šerym niebam, ŭ chlavu ty naradziŭsia. Pahladzicie ludzi jak bieły russki baronić namahańni niemki Kaciaryny dy maskoŭskaj ardy. Nie žadaje biedaruss zvacca litvinam albo rusinam. Choča jon zastavacca biełym russkim z taŭrom małodšaha brata vialikarussaŭ. A ŭ jakim miescy biedaruss, tvoj "znak kačastva" ?
2
Ja naradziŭsia tut u krainie pad šerym niebam/adkazać/
20.05.2024
Naščadak Žalihoŭskaha , možaš zvacca, choć naščadkam Žalihoŭskaha, choć litvinam, choć nieandertalcam, tołku z hetaha nul, kali ty nie umieješ być biełarusam i budavać mienavita biełaruskuju nacyjanalnuju jeŭrapiejskuju dziaržavu.
1
Jaś/adkazać/
19.05.2024
Jaki žach. Poŭnaja rusifikacyja
1
Historyja/adkazać/
19.05.2024
Jaś, Kacia niemka
0
Sučasnaść/adkazać/
19.05.2024
Historyja, ź niedružalubnaj dziaržavy.
6
Gorliwy Litwin /adkazać/
19.05.2024
U Biełaj Ruščyny 2 sensavyja płasty, jakija pierakryvajucca. Pieršy heta zachodnieruski carski. Vyzvaleńnie pravasłaŭnych ruskich ludziej usich stanaŭ ad ułady niaščyrych polska litoŭskich panoŭ. Druhi paźniejšy heta vyzvaleńnie sialanaŭ, byccam by ŭsich kanfiesij, ad ułady lubych panoŭ, a pa fakcie ad tych ža polska litoŭskich. Ad łacinskaj cyvilizacyi i jaje sistemy sensaŭ. Pastupova hetyja 2 płyni ŭ Biełaj Ruščynie, i tak nie nadta adroznyja, arhanična źlilisia ŭ adnu. Pa fakcie zadača Bieła Ruskaha Adradžeńnia - heta stvareńnie ŭłasnaj miascovaj miantoŭska čekisckaj elity na chtanična sialanskaj asnovie ź istotnym cyvilizacyjnym upłyvam Carskaj Pravasłaŭnaj Rusi, a ŭ dalejšym, mahčyma, i inšych azijackich cyvilizacyj. Luby sumlenny historyk jaki choć troški znajomy z historyjaj kraju, absalutna prazrysta bačyć adkul Biełaja Ruś vyjšła i kudy idzie. Idzie preč ad Kreva, ad Rečy Paspalitaj - u Aziju. Pa šlachu akreślenym jašče Babroŭskim i Kajałovičam
6
Ja naradziŭsia tut ŭ krainie pad šerym niebam/adkazać/
19.05.2024
Gorliwy Litwin , Starkoŭ, dziakuj Bohu, źnik dyk Horlivy Litvin nie sunimajecca. Dastojnaja zamiena staromu varjatu.
1
NASA NIVA /adkazać/
19.05.2024
Gorliwy Litwin ,

"Vyzvaleńnie pravasłaŭnych ruskich ludziej usich stanaŭ ad ułady niaščyrych polska litoŭskich panoŭ."

kolki % pravasłaŭnych  było ŭ nas pad čas akupacyi ardoj ŭ 1798 ? 4 % ? tak?
4
Ščyry Biełarus /adkazać/
19.05.2024
Gorliwy Litwin , ty ž historyk, navošta pišaš bzdury?
0
Gorliwy Litwin /adkazać/
19.05.2024
NASA NIVA , było bolš za 60% unijataŭ i voś mienavita ich u pieršuju čarhu vyrašyli "vyzvalić", pryčym inicyjatyva zychodziła ad značnaj častki reniehataŭ ź liku samoha unijackaha duchavienstva. Tak i paŭstaŭ u 1830-ch hadach prajekt Biełaj Rusi: skasavańnie Unii i Statutu, zakryćcio Vilenskaha ŭniviersiteta i katalickich klaštaraŭ. Ludzi jakija ŭsio heta pravodzili, stali častkaj ruskaj impieratarskaj elity. Mienavita jany pačali nazyvać siabie biełarusami
1
Litvin /adkazać/
19.05.2024
Ščyry Biełarus , biedarussam nie padabajecca praŭda. Biedarussam padabajecca taja mana ŭ jakoj jany žyvuć z 1796 roku, z času ŭtvoreńnia Maskvoju Biełorusskoj hubiernii. Chadzi śviatkuj biedaruss, bo na toje kab viedać historyju našaha kraju tabie naŭprost brakuje rozumu.
0
Polak /adkazać/
19.05.2024
Litvin , dorohoj Vy nie pieriebarŝivajtie, Vy žie priekrasno ponimajetie čto eto okkupanty orhanizujut i provodiat v etoj niesčastnoj stranie svoi prazdniki … eto tiepieŕ vmiesto piervomajskich pochodov … mir- trud-maj tiepieŕ u nich zaprieŝien iz-za słova MIR , vot Kaťku i vytianuli …. No ona mało toho čto niemka to jeŝio polskaja niemka iz Ŝietina … tak skazať - chajl Kaťka, jeŝio Polska nie zhineła !!!
1
Ščyry Biełarus/adkazać/
19.05.2024
[Red. vydalena]
1
Partuhalec/adkazać/
19.05.2024
Litvin , pakažy prykład zmahańnia, błazan.
0
Andruś /adkazać/
19.05.2024
Navošta pieradrukoŭvać prapahandu z haziety ź niezrazumiełaj nazvaj Źviazda . Prapahandu " ruskaha miru "
0
Nahadajem Maskvie našuju litoŭščynu/adkazać/
19.05.2024
Andruś , niaŭžo nie zrazumieła? Bo tutaka bastyjon biełaruščyny.
0
mikoła b..../adkazać/
19.05.2024
JANKA, załahińsia)
1
Cirkač/adkazać/
19.05.2024
Samoje užasnoje, čto nachodiatsia i učastniki, i zritieli dla etoho "chriusskomirnoho" h...na.
0
Paliašuk/adkazać/
19.05.2024
Šyza kasiła ichnija šerahi, marazm usio macnieŭ... Nasielnictva śviatkuje imianiny impieratrycy akupantšy, katoraja, prajazdžajučy ŭ ichniaj miascovaści, paru raz spyniłasia pa małoj patrebie. Višnia na torcie - Krasnahvardziejski (!) r-n - za carycu. Hety fiest choć z błekdžekam i šluchami, jak lubiła K2, prajšoŭ? Kałhasnym frejlinam chapiła musarskich kavalerhardaŭ, ci z hetym taksama byŭ poŭny pravał?
0
Stefan/adkazać/
19.05.2024
Chaj jana i tyja, chto byŭ na hetym šabašy, spalicca rakam.
0
Spadar/adkazać/
19.05.2024
Nasamreč zaraz niama nijakaj "kraina Biełaruś" ----- faktyčna  jabaćkastan,albo rabsijanskaja hubiernija....
0
Kałmaty Vožyk/adkazać/
19.05.2024
Niejak, daŭnavata, da mianie, jak krajaznaŭcy, zavitała adna pieknaja dzieŭka z pahonami lejtenanta MNS... I pytaje: "My pišam historyju našaj MNS... -- Moža ŭ vas jość jaki-niebudź ukaz Piatra I pa jakomu ŭ nas uźnikła pažarnaja słužba? -- pytaje jana.
-- Šanoŭnaja! -- kažu, -- za časami Piotry I tut była Reč Paspalitaja! Vam treba jechać u Varšavu i šukać tam niejki ŭkaz Karala polskaha i Vialikaha kniazia Litoŭskaha, albo ukaz vajavody Vilenskaha...
Vy b bačyli jaje mardulencyju ad pačutaha! Hłybokaje rasčaravańnie! To bok, kali ŭ historyi niejkaha biełaruskała haradka niama Piatra I i jon nie pascaŭ pad vuń tym dubam -- to ŭ hetaha haradka niama ni minułaha, jak i budučyni.

A voś ciapier jašče i Kaciaryna ŭspłyvaje!  I chto tam viedaje, jakija jašče "darožnyja karty" padpisaŭ naš Samaabrany z Kramloŭskim karlikam?
9
101/adkazać/
19.05.2024
a čyvo pieknaja dzieŭka zavitała da vas? moža ŭ vas trava niedzie (u intymnych miestach - zakreśleta) była niepakošeta?
2
Ja naradziŭsia tut ŭ krainie pad šerym niebam/adkazać/
19.05.2024
Kałmaty Vožyk, mardulencyju skruciła ad taho, što daviadziecca samoj niešta rabić. Zadača ž joj była pastaŭlenaja. Jana musić vykonvać, voś i pryjšła pa hatovaje. A Piotr 1 heta tolki ramki erudycyi. Što daŭ by joj hatovaje, toje i trapiła b ŭ ichnuju "ścienhazietu" ci kudy tam.
10
Piotr /adkazać/
19.05.2024
Kałmaty Vožyk, što ž ty nie daŭ joj jaki dakumient vialikaha kniazia, krajaznaviec ty prydurkavaty
5
Zbačeniec ci što? /adkazać/
19.05.2024
Piotr , nu... Pieknuju dzieŭku pasłaŭ daloka. Jakaja sama pryjšła. Da krajaŭzaŭcy. Choć musiŭ by sam, jak krajaznaŭca zahadzia padrychtavać materyjał da daty i sam prapichnuć jaho i ŭ MNS, i rajonku, i ŭ škołu. A jašče paśla niekatoryja svaje mardulencyi kruciać, što "narod savok i ruskamirny".
0
Kałmaty Vožyk/adkazać/
19.05.2024
Piotr , Nazyvać čałavieka prydurkam, jakomu prapanavali napisacsvaju bijahrafiju dla krajaznaŭčaj encykłapiedyi? A chto ty jość sam? Kałhasny koniuch?

Tak, ja raskryŭ joj knihu"Zamki i ludzi" M.Tkačova na patrebnaj staroncy, dzie skazana, što ŭ 1700-m hodzie horad "H" mocna paciarpieŭ ad pažaru... Mahistrat horada "H" pryniaŭ pastanovu, što raz na kvartał čyścić kominy, što heta buduć praviarać vojt i padvojski, na rynkavaj płoščy musiać stajać 2 busaki z vadoj, kožny dom musić mieć bahry, drabiny, jomistaści z vadoj... Štonočy było arhanizavana dziažurstva haradžan...

Jak bačym mieścičy abychodzilisia i biaz ukazaŭ Piotry I, sam mahistrat davaŭ rady!

Tolki voś tut adsutničaje Piotr I, mieścičy sami davali rady... A heta -- niapravilna! Pavinien być Piotr I. I niapravilna, što tut była Reč Paspalitaja! MNSnica pajšła nie zapisaŭšy navat nazvu knihi... Nie cikava, bo tam niama Piatra I...
0
pieknaja dzieuka/adkazać/
19.05.2024
[Red. vydalena]
0
Što tut dziŭnaha? /adkazać/
19.05.2024
Kałmaty Vožyk, materyjały treba kryž nśpierad ryztavać i davać u narod. Choć by i pra pažary, ci inšyja nałŭvyčajnyja situacyi. Tady i erudycyja budzie adekvatnaj, a nie pra Skarynu ŭ Piciery ci Piatra 1. A mardulencyja zaŭsiody krucicca, kali ŭ hałavie raptam idzie pałom raniejšych šablonaŭ. Z naskoku ž nie pierafarmatuješ dzieŭku , dy jašče pad pahonami.
0
Leon/adkazać/
19.05.2024
Eto raźvie nie opravdanije ekstriemizma i hienocida biełorusskoho naroda? Za takoje nado otvietiť.
0
SM/adkazać/
19.05.2024
V proviedienii podobnoho roda mieroprijatij ničieho udivitielnoho niet: jeśli u koho-to v "Roskomsotrudničiestvie" jesť choť niemnoho mozhov, to oni etimi mozhami ponimajut, čto odnoj istorijej Vielikoj Otiečiestviennoj vojny narod nie vośpitaješ, jeju i tak užie vsiech pieriekormili do rvotnoho sostojanija. Jestiestvienno, oni budut lezť na sotki istorii VKŁ i RP, vytieśniaja Vitovta Pietrom I, šlachtu - husarami, Kalinovskoho - Muravjovym i Suvorovym, Bohušieviča - Puškinym i Niekrasovym. Oni nie uspokojatsia, poka nie uničtožat vsio, čto u nas jesť. Udivitielno druhoje, čto "Naša Niva" pišiet ob etom budnično i niejtralno, nie soprovoždaja matieriał kommientarijem, čto Jekatierina - eto zavojevatiel i okkupant, a Tiutčiev i Hribojedov nie imiejut k našiej stranie nikakoho otnošienija.
0
Kate /adkazać/
19.05.2024
SM, dziŭna, što pry takim vydatnym razumieńni situacyi, vy pišacie pa-rusku. Jość adna siła, jakaja moža hetamu supraćstajać, heta siła - my. Adnak treba vyrašycca na vybar svajho.
3
Ja naradziŭsia tut ŭ krainie pad šerym niebam/adkazać/
19.05.2024
SM, baćki Alaksandra Hrybajedava ź Biełarusi. Sapraŭdnaje proźvišča - Hryboŭskia. Maci sa Smalenščyny. Moža tamu pa inercyi Alaksandr i vyłučaŭsia z šerhaŭ maskoŭskaj biurakratyi, zacia kaniešnie heta ŭžo zusim nie našaje. Nakont ušanavańnia prypynkaŭ Kaciaryny pa małoj patrebie, to ŭ pravincyjnaj hłuchmieni buduć radyja lubomu zaaparku. A "hvaździom prahrammy" stalisia jarkija sukienki, fryzury i čajepicija. A moža jašče i nie tolki čaja picija. Choć kaniešnie, niejkaja tam caryca nie lepšaja nahoda dla viesnavoha karnavału.
0
Fu/adkazać/
19.05.2024
🤮🤮🤮
3
nu/adkazać/
19.05.2024
na 100-miatroŭkie (ad Pabiedy da Cyrka) u 20-m byli łučša
1
Valadzimir/adkazać/
19.05.2024
Spadary "biełorussy", pierš čam svaim biaśsilna-pravakacyjnym tryndziežom zalivać žoŭciu navakolle, vy spačatku raźbiaryciesia, - i zrabicie fundamientalnyja vysnovy, - čamu pastupova całkam źniasileła i ŭrešcie rešt "nakryłaś miednym tazam" niekali mahutnaje Vialikaje Kniastva Litoŭskaje, a jahonyja biespamiatnyja "biełyja" reštki stali častkaj "chriusskoho mira"
0
Litvin, haspadar hetaje ziamli. /adkazać/
19.05.2024
Śviata dla biedarussaŭ! A čamu j nie? Niemka Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg kirujučy Maskovijaj, razam z Aŭstryjaj dy Prusijaj źniščyli Litvu, a jaje syn Pavał, baćkam jakoha tak sama byŭ niemiec Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf, utvaryŭ Biełorusskuju hubierniju. Nu, śviata ža! Kali b nie niemcy dy Maskva, nijakaj Biedaruśsii nie isnavała b. Voś i radujucca tutejšyja.
3
Biełarus/adkazać/
19.05.2024
Litvin, haspadar hetaje ziamli. , jaki ty haspadar, kali čužyncy ŭ tvaim łožku z tvajoj žonkaj lažać
2
Hańba kaniešnie/adkazać/
19.05.2024
Raby buduć ciarpieć i maŭčać
19.05.2024
Nu voś, a vy tut kažycie - narod biełaruski. 
Zvyčajny maskoŭski natoŭp
0
masik /adkazać/
19.05.2024
Nu projezžała Kaťka po etim miestam, dalšie čto? Počiemu eto dołžno byť kakim-to vielikim sobytijem? Mało li hdie ona kolesiła po Impierii. Ja tak ponimaju eto popytka podražať tropie Sulejmana v Jevropie, no tam rieč idiot o važnom istoričieskom momientie, kotoroje moh iźmieniť sud́bu Jevropy. A zdieś Kaťka jechała do svojeho lubovnika Orłova v Krym i miestnyj plebs sdiełał iz etoho kakoj-to kult. Im samimi nie mierzko ot takoho kriepostnoho rabolepija i uničižienija? Kohda užie nakoniec vytravitie iz siebia raba?
0
Hžečny litvin/adkazać/
19.05.2024
masik , kali takija jak ty, pačnuć šanavać rodnuju movu
8
Biełarus/adkazać/
19.05.2024
Cha-cha-cha, a vy chutka budziecie bajacca dzień voli ŭ Varšavie adśviatkavać. litviny lipavyja, pišycie na litvinskim, a maju biełaruskuju movu nie čapaćcie, siraty, biez movy, bieź ziamli, biez historyi i kultury. Pakul tut pišacie bzdury, akupant ździekvacca jak moža
1
Ivan/adkazać/
19.05.2024
Biełarus, ty takoj žie biełarus kak s kozła mołoka.
0
Abmienny fond /adkazać/
19.05.2024
Ivan, čaho ž jen choć movu viedaje, a ty pišaš jak rasijanin
1
Marja/adkazać/
19.05.2024
Ivan, a tabie što, rasijanin, harełki na hetym śviacie nie chapiła?
1
Ja naradziŭsia tut u krainie pad šerym niebam/adkazać/
19.05.2024
A vy čakali Hukańja Viasny z ruk rajvykankama? Daržčy, kali mierkavać pa fotkach šmatludnaści nie było: vykankamaŭskija pavodle zahadu, 1 kłas školnikaŭ dy piensijanierki, jakim što Kaciaryna, što Kałambina, što Afina ź Vienieraju. Nadvorje ž dobraje. Toje ž samaje, što i kancert ŭ Minsku na Dzień Rasii: scena, huk, śviatło, naniatyja śpievaki, achova pierad scenaju ...i bolš nikoha.
0
Nie tudy hladzicie/adkazać/
19.05.2024
Maciušenka, Ładućka, bahdaniec - voś na kaho źviarnicie ŭvahu, heta pravadniki ruskaha mira ŭ Biełarusi.
3
Maksim Dizajnier/adkazać/
19.05.2024
I eto počti moi rovieśnicy. Sierbajtie borŝiec, połkovniki, nie oblapajtieś.
0
dočka Maksima Dizajniera/adkazać/
19.05.2024
hospadie, Dizajnier, a ja dura(zakreślena) dumało - ty maładoj:/
0
Vatman/adkazać/
20.05.2024
dočka Maksima Dizajniera, jak Lenin, niedzie tut prabiahaŭ
0
Usie pa kałhasnamu/adkazać/
19.05.2024
Puškin vylity bandyt z balšoj darohi baćki, a miesnyja barščavarki vidać ujavili siabie stałbavymi dvarankami. A realna ŭsio zadumvałasia kab pabuchać dy patrachacca. Aliłujia
0
Niet miesta vsiakim Jekatierinam1,2,3./adkazać/
19.05.2024
Vot tiech učastnic za šivorot i von na fiermu v korovnik. Karovy a nie baby sobraliś.
0
NASA NIVA /adkazać/
19.05.2024
ZA hetym staić arda, ambasada ardy,  dali hrošy i raby - paležanki- sialanie  hatovyja na usio na niekali ardynskich rubloŭ . jakija ž vy žachlivyja raby  biełarasijancy
0
Za pravdu/adkazać/
19.05.2024
Otmiečajut prazdnik impierialistki i ahriessorki Jekatieriny i Rośsii vtoroj połoviny 18 vieka. Kakoj pozor i styd. Kołłaboranty biez istoričieskoj pamiati. 
4
Valadzimir/adkazać/
19.05.2024
Za pravdu, nu śmiešnaja tvaja "praŭda". Jaki pozor, jakija kałabaranty?? Kaciaryna ź jeŭrapiejskimi partniorami ŭ kancy 18 st. "zavalili" Reč Paspalituju z VKLitoŭskim, čyje pany i šlachta pahruźli ŭ biaskoncych "razborkach".  Jakaja da hetaha sprava naščadkam  sialanaŭ-"biełorussaŭ"? A voś "prytulicca" da čahości vieličnaha, mahutnaha, vysokarodnaha ŭ historyi chočacca, tym bolš što caryca sama tady dała nahodu - śnizošła da razmovy z prostymi sialanami. Nu nie da łapciej ža z sachoj "prytulacca".
0
Za pravdu /adkazać/
19.05.2024
Valadzimir, Nie zavalili, a okkupirovali, sovieršili ahrieśsiju. Kakoje dieło było sielanam? Priamoje. Carskij hniet, pozdnieje sovietskij, obratił v rabstvo moich dalokich praŝurov. Do sich por raschlebyvajem.
3
Anfisa/adkazać/
19.05.2024
Mołodcy, dievčonki! Chorošo tak poviesieliliś! :)
0
Kacia/adkazać/
19.05.2024
Anfisa, asabliva taja, što z Puškinym
0
Symon/adkazać/
19.05.2024
Sapraŭdnyja chałopy. Śviatkavać toje, što rasiejskaja caryca spyniłasia ŭ Hrabaŭcy i sustrełasia ź sialanami, jakim u paraŭnańni z Reččiu Paspalitaj Rasiejskaja imperyja "padaravała" žorstki pryhon i pažyćciovuju rekrutčynu - heta kukucha daloka źjechała. Cikava, a atrakcyjon "seks z kaniom" na śviatkavańni byŭ?
0
Chałop na śviacie carycy/adkazać/
20.05.2024
Symon, a što nie bačyš? Usie było, baryn
0
Podobno złomu efiopu/adkazać/
20.05.2024
A ścienku s koniem stavili vo vriemia prazdnika?
0
Kaťku na Caricu /adkazać/
20.05.2024
Očień očień opasnuju simvoliku vybrali, opasnuju dla praviaŝich v Moskvie i Minskie, vied́ istorija Rośsii vriemien Jekatieriny Vielikoj učit dla toho čtoby Rośsija mohła normalno raźvivaťsia nado by ubiť miestnoho niedoraźvitoho caria a na jeho miesto posadiť umnuju obrazovannuju połu polku połu niemku … intieriesno koho iz žienŝin imiejut v vidu orhanizatory toržiestva? No v Biełarusi to poniatno - jesť Śvietłana a vot v Rośsii o kom rieč ?
0
Mch/adkazać/
22.05.2024
Kaťku na Caricu , Jany tak daloka nie dumajuć, bo mazhoŭ nie majuć. Pryjšła polska-niemka, zavaliła eakonnnaha cara i sama stała kiravać krainaj. Voś i ŭsio. A niedalokija jašče i radujucca "śviatu".
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera