Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Gorliwy Litwin/adkazać/
18.05.2024
heta nie "pasolstva" nijakaje, a pałac hienierał-hubiernatara samaj zachodniaj pravincyi Padniabiesnaj, jakaja nazyvajecca "Siniavokaja"
0
Łoł/adkazać/
18.05.2024
Tak sabie vyhladaje, bolš padobna na režymny abjekt, čym na pryhožy budynak katory simvalizuje krainu. Chacia, moža tak i treba ŭ vypadku Kitaja)
0
vyhladaje/adkazać/
18.05.2024
jak ambasada adnoj skockaj krainy ŭ inšaj
0
Točna dastroili?/adkazać/
18.05.2024
A Čavo Jany okna v eti dziurki nie ustavili?
0
Žyvie Biełaruś /adkazać/
18.05.2024
Žach boski. Čorny dom dla čornaj spravy(((
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera