Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
3
Acab/adkazać/
18.05.2024
Vyraz "na samoj spravie" ŭ kantekście taho, što mnohija ekśpierty ličać Šmita rasiejskim špihunom, niedarečny i manipulacyjny. Damiesna było b skaza "ale ž", "adnak" ci navat "adnačasova" I nasamreč, dapuścim, jaki-nijaki Bykoŭski byŭ zdaŭna anhielskim špihunom, da abmienu na Karvałana jašče(što nia tak, ale niachaj dziela našych metaŭ). Ci pierastaŭ jon ad hetaha być dysydentam ŭ SSSR? Ni ŭ jakim razie, kaniešnie, byŭ dysydent. Tak i Šmit, kali jon polski dysydent, to praca na zamiežnyja vyviedki nia robić niedysydentam.
4
Acab/adkazać/
18.05.2024
Pravasłaŭnyja pa Bieraściejskaj vunii byli dysydentami ŭ RP. A ciapier ŭva Ukrainie stali
0
Ćchu/adkazać/
18.05.2024
Acab, što vy tryźnicie? Pravasłaŭje pryjšło na ŭkrainskija ziemli ź Vizantyi, a nie z Maskovii. Toje ž samaje i na biełaruskich ziemlach. Tamu maskoŭskaja siekta rpc, jakaja stvorana stalinym, pa vyznačeńniu nie moža być dysidenckaj.
3
Acab/adkazać/
18.05.2024
Ćchu, navat palityčna čujnyja žurnalisty napisali vam ŭ artykule, što dysydenty hetatyja, chto suprać mejnstrymu iduć. A što dysydenty heta tyja, chto pryjšoŭ ź Bizantyi, nie napisali. Vo jak
2
Acab/adkazać/
18.05.2024
Ćchu, patłumaču pra Šmitavaje dysydenctva. Za časam papiaredniej partyi ŭva ŭradzie Polščy, jon byŭ całkam mejnstrymavy, ažno zanadta zadziejničany ŭ mejnstrymie. Jak letaś ŭ kastryčniku źmianiłasia ŭradavaja partyja, to Šmitaŭtamatam staŭ suprać mejnstrymu, možna nazvać i dysydentam. Novaja partyja pryhadała i mahła macniej pryhadać papiaredniuju mejnstrymavuju aktyŭnaść Šmitu, to apošni i pamierkavaŭ dać drapaka. Vo jak
5
Acab/adkazać/
18.05.2024
I, nahadaju, jašče pra apošnich dysydentaŭ. Imi byli ludzi, jakija nie paddalisia karova-histeryi.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera