Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
18.05.2024 / 10:195RusŁacBieł

Iznoŭ sparža: najlepšyja recepty z karalevaj travieńskaj harodniny

Krem-sup, sparža z pałtusam i sałat sa sparžaj i kłubnicami.

Fota: Vecteezy

Spačatku, viadoma, treba vybrać dobruju sparžu, a potym hatavać ź jaje, da čaho duša lažyć — ad prostych harniraŭ da čahości bolš aryhinalnaha. Prapanujem niekalki varyjantaŭ.

Krem-sup sa sparžy sa smažanymi siemiečkami

 • zialonaja sparža — 1 pučok
 • cybula — 1 št.
 • masła — 2 stałovyja łyžki
 • aharodninny bulon — 500 mł
 • sol, pierac — pa smaku
 • kurkuma — ščopać
 • kary — ščopać
 • mołaty vostry pierac — 1/2 čajnaj łyžki
 • naturalny johurt — 150 h
 • nasieńnie harbuza i słaniečnika — 50 h
 • alej — 2 stałovyja łyžki
 1. Staranna vymyjcie sparžu i, adrezaŭšy suchija končyki, razrežcie jaje na kavałački (hałoŭki sparžy pakińcie cełymi).
 2. Cybulu narazajem drobnymi kubikami i absmažvajem na toplenym maśle na patelni z toŭstym dnom. Kali cybula stanie napaŭprazrystaj, dadajcie tolki ściobły sparžy i smažcie 3 chviliny, stała pamiešvajučy. Ulicie bulon, prypraŭcie sollu, piercam, kary, kurkumoj i vostrym piercam. Dadajcie adkładzienyja hałoŭki sparžy. Hatujcie 6—8 chvilin.
 3. Zdymicie patelniu z ahniu, dastańcie z supu niekalki hałovak sparžy i vykładzicie ich na talerku. U patelniu nalicie naturalny johurt i pieramiašajcie sup da adnastajnaj masy. Prahrejcie jaho niekatory čas na vielmi słabym ahni. Pry patrebie dadajcie prypravy.
 4. Absmažcie harbuzovyja i słaniečnikavyja siemki na suchoj patelni. Pieralicie sup u misku. Źvierchu vykładzicie zahadzia adkładzienyja hałoŭki sparžy. Palicie aliŭkavym alejem i pasypcie smažanymi siemkami.
 5. Dadatak: čypsy ź biekonu vydatna buduć pasavać da hetaha supu. Kab ich zrabić, prosta absmažcie na suchoj patelni niekalki łustačak vendžanaha biekonu da załacistaha koleru.

Stejk z pałtusa na hryli sa sparžaj

 • vada — 1/2 šklanki
 • cukar — 3 stałovyja łyžki
 • sok adnaho limona
 • cedra limona — 1/2 čajnaj łyžki
 • viarški — 3 stałovyja łyžki
 • pałtus — 2 stejki
 • zialonaja sparža — 10 št.
 1. U kastruli pryhatujcie karamiel z vadoj i cukram. Dadajcie limonny sok i cedru. Źmiešvajcie, pakul karamiel nie stanie vadkaj, zatym dadajcie viarški.
 2. Vykładzicie stejki pałtusa na razahretuju patelniu-hryl i źlohku padrumiańcie. Pieraviarnuŭšy rybu na druhi bok, vykładzicie na hryl sparžu. Dadać sol i pierac pa smaku. Padavajcie ź limonnym sousam.

Lohki sałat sa sparžaj, špinatam i kłubnicami

 • śviežy špinat — 100 h
 • kłubnicy — 250 h
 • zialonaja sparža — 1/2 pučka
 • hreckija arechi — 100 h
 • masła — 2 stałovyja łyžki
 • biełaje suchoje vino — 75 mł
 • dla sousu:
 • alej — 4 stałovyja łyžki
 • miod — 2 stałovyja łyžki
 • harčyca — 2 čajnyja łyžki
 • limonny sok — 1 stałovaja łyžka
 • sol, pierac — pa smaku
 1. Vymyjcie špinat, kłubnicy i sparžu i dobra vysušycie ich na papiarovym ručniku.
 2. Pakładzicie špinat u misku, ačyścicie kłubnicy i razrežcie na čvertki, a ŭ sparžy adrežcie dravianistyja kancy. Dźvie sparžy narazajem tonkimi stužkami z dapamohaj pryłady dla čystki aharodniny, astatnija narazajem kavałačkami pa 2 santymietry.
 3. Zdrabnicie hreckija arechi i padsmažcie na suchoj patelni.
 4. U toj ža patelni rastapicie masła i dadajcie narezanuju sparžu. Smažcie 2 chviliny, zatym ulicie biełaje vino. Absmažvajcie sparžu datul, pakul vino całkam nie vyparycca, ale harodnina jašče zastaniecca chrabustkaj. Pakładzicie sparžu na asobnuju talerku na niekalki chvilin, kab jana trochi astyła.
 5. Pryhatujcie sous u nievialikaj miscy. Staranna źmiašajcie alej, miod, harčycu i limonny sok. Prypraŭcie nievialikaj kolkaściu soli i piercu.
 6. Vykładzicie špinat, smažanuju sparžu i kłubnicy ŭ vialikuju misku. Źvierchu pakładzicie stužki špinatu i pasypcie smažanymi hreckimi arechami. Palicie miadova-harčyčnym sousam. Sałat možna padać z kavałačkam chleba, padsmažanym na hryli.

Čytajcie taksama:

Sapraŭdnaja biełaruskaja kuchnia: fasola sparžavaja ź viarškami

Ryba z harodninaj, pryhatavanaja na pary. Recept i sakrety

Jak ułasnaručna zrabić majanez dy inšyja zapraŭki dla sałaty

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
3
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
2
0
dočka Maksima Dizajniera/adkazać/
18.05.2024
jašče čaho. vyraścić.. skažacia tože. pad padjezdam biaspłatna raścioć
0
Gorliwy Litwin/adkazać/
18.05.2024
nazyvajcie histaryčna - šparahi. A kali nie padabajecca, dyk pierajmienujcie i viadomuju apazicyjnuju fiłosaafku Volhu ŭ "Sparžu"
0
Ščyry Biełarus /adkazać/
18.05.2024
Gorliwy Litwin, dyk heta ž pa biełarusku - šparahi, pa litvinsku jak?
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera