Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
ihrystaje/adkazać/
21.02.2024
"Pry vytvorčaści vykarystoŭvaŭsia śpiecyjalny amierykanski chmiel,"
amierykanski? a jak ža sankcyi?)
6
Maksim Dizajnier/adkazać/
21.02.2024
Choť kitajskij. Kak było oślinoj močiej iz siena i sołomy, tak i ostałoś. Piervaja partija budiet s chmielem, ostalnyje - s navozom.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera