Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
19.07.2023 / 14:4130RusŁacBieł

Šrajbman nazvaŭ asnoŭnyja pamyłki demakratyčnych sił Biełarusi

Palityčny analityk Arciom Šrajbman u novym vypusku na kanale «Tok» raspavioŭ pra pamyłki apazicyi i acaniŭ palityčnuju budučyniu Sachaščyka i Prakopjeva.

Arciom Šrajbman razvažaje pra pamyłki apazicyi. Skryn videa «Tok»

U čym pamyłki apazicyi

Na dumku Šrajbmana, siarod pamyłak apazicyi najbolš istotnaj možna ličyć historyju z Taćcianaj Zareckaj, jakaja stavić pytańni da padboru kadraŭ u Abjadnanym pierachodnym kabiniecie. Akramia taho, jak śćviardžaje analityk, jon nie ŭbačyŭ raboty z paradkam dnia, jaki chvaluje nie tolki jadro elektaratu. Heta pytańni sacyjalnaj palityki, ekanomiki, baraćby z karupcyjaj.

Treciaj pamyłkaj nazvajecca palityka Kabinieta adnosna vajny. Šrajbman ličyć, što demakratyčnyja siły Biełarusi zrabili maralna zrazumieły i pravilny vybar. Ale, z punktu hledžańnia palityki, jany, pa mierkavańni analityka, «addajuć Łukašenku miedyjannuju Biełaruś».

Jak tłumačyć Šrajbman, zhodna z sacyjalnymi apytańniami biełaruskaje hramadstva možna ŭmoŭna padzialić na try hrupy ŭ adnosinach da taho, jak ludzi chacieli b, kab zaviaršyłasia vajna. Kala čverci hramadstva havoryć ab pieramozie Rasii. Jašče mienš — ab pieramozie Ukrainy. Bolš za pałovu vystupaje za toje, kab vajna prosta zaraz skončyłasia pieramirjem.

«Demakratyčnyja siły ŭ svaim adnaznačna praŭkrainskim, pramilitarnym paradku dnia vielmi dobra pracujuć sa svaim jadrom, jakoje choča mienavita hetaha. Ale z punktu hledžańnia raboty, z 50% biełarusaŭ, jakija chočuć miru, što b tam ni było, prosta ciapier, nie maje značeńnia, chto pieramoža i dzie hetaja vajna spynicca, tolki b ludzi pierastali hinuć — jany z hetymi ludźmi zusim nie pracujuć.

Praktyčna niama mesendžaŭ, nakiravanych na hetuju aŭdytoryju. Jany zjaŭlajucca tolki tady, kali Łukašenka sam zavozić jadziernuju zbroju, vahnieraŭcaŭ. Tady demsiły pračynajucca: «Voś bačycie, Łukašenka — pahroza miru».

Na dumku Šrajbmana, pasył ab tym, što Łukašenka jość pahrozaj miru ŭ Biełarusi, pavinien być hałoŭnym u kamunikacyi demakratyčnych sił z hramadstvam zamiest pasyłu «My vajujem za Ukrainu da pieramohi», niahledziačy na toje, što heta važna. 

Analityk prapanuje pahladzieć na rytoryku Łukašenki tak: jon, jak majatnik, kidajecca ad «Rasija — našy braty, jany ŭsich pieramohuć» da «pieramirje prosta ciapier». Jon taksama havoryć: «Davajcie nieadkładna spynim stralbu».

Arciom Šrajbman prapanuje:

«Cichanoŭskaja moža havaryć adno i čaściej svajoj zachodniaj aŭdytoryi, a ŭ kamunikacyi ź biełarusami bolš padkreślivać tyja temy, što abjadnoŭvajuć z «siaredzinnym» biełarusam. Tym bolš što Łukašenka svaimi dziejańniami sapraŭdy pryvodzić vajnu ŭ Biełaruś. Asabliva raźmiaščeńniem jadziernaj zbroi. Ale jon havoryć inakš. I atrymlivajecca, što Łukašenka tak ci inakš apracoŭvaje zapyty 80% biełarusaŭ. Jon nie ŭsich ich pieraciahnuŭ na svoj bok, ale pracuje z zapytami jak pravajennaha prarasijskaha łahiera, tak i prapacyfisckaha. Jon pracuje jak minimum ź dźviuma aŭdytoryjami.

Demakratyčnyja siły pracujuć dobra kali z paŭtara. Chutčej, tolki z adnoj. Ale ŭ Cichanoŭskaj i tam jość prablemy. Tamu što samy kraj praŭkrainskaha łahiera ličyć jaje niedastatkova radykalnaj».

Niama vyznačanaści pa hieapalityčnym pytańni.

«My jak by havorym, što Rasija — vorah i što nieabchodna vyjści z usich intehracyjnych abjadnańniaŭ ź joju. Ale pry hetym my nie havorym pra toje, što my chočam bačyć Biełaruś členam Jeŭrasajuza. My havorym pra jeŭrapiejski vybar, jeŭrapiejskuju pierśpiektyvu.

My ŭsłych nie možam zajavić: «Čort z vami, z 80% biełarusaŭ, jakija ciapier nie chočuć u Jeŭrasajuz. Ale my vas pierakanajem, što tudy nieabchodna iści, bo Rasija — pahroza». Treba zrabić vybar. Ci ty ruchaješ hramadstva i svaich prychilnikaŭ u niejki bok i pryznaješ, što na niejki čas hatovy być niepapularnym u hetych pytańniach, ci sprabuješ budavać masty da «siaredzinnych» biełarusaŭ».

Arciom Šrajbman miarkuje, što viarchi demakratyčnych sił nie vyznačylisia z pazicyjanavańniem. «Ci jany pradstaŭlajuć usio biełaruskaje hramadstva, ci pradstaŭlajuć mienšaść, ale imknucca da taho, kab pierakanać usich astatnich u tym, što jany majuć racyju», — kaža jon.

U čym pryčyny demaralizacyi demakratyčnaha ruchu

Šrajbman ličyć, što demaralizavać demakratyčny ruch zdoleli nie stolki siłaviki, kolki źbieh histaryčnych abstavin, u tym liku vajna. «Nadziei na toje, što možna niejak padzialić Pucina i Łukašenku, zastavalisia ŭ sile amal da siaredziny 2021 hoda. Da taho času hučali zakliki z boku apazicyjnych sił vykarystać Rasiju jak pasiarednika pamiž demakratyčnymi siłami i ŭładaju. Byli nadziei, što Rasija razam z ABSIE dapamoža. Vykazvalisia spadziavańni na toje, što niejak možna raskałoć Pucina i Łukašenku», — upeŭnieny analityk.

Vajna pakazała, praciahvaje Arciom Šrajmban, što hety šans zakryty. Heta aznačaje, što na šmat hadoŭ los Łukašenki stanovicca pryviazanym da losu Pucina. Ale heta nie aznačaje, što Pucin pratrymajecca šmat hadoŭ.

«Treba razumieć, što da taho času, pakul nie budzie vyrašana rasijskaja prablema ci chacia b adbudziecca asłableńnie Rasii, vyrašyć biełaruskuju (u vačach mnohich ludziej) stała składana, niahledziačy na toje, što rytoryka Cichanoŭskaj inšaja: «Lepšy sposab asłabić Rasiju — heta pazbavić jaje Łukašenki i hetym vyrašyć biełaruskuju prablemu». Ale heta iluzii. Ja ŭ heta nie vieru»,

— padkreślivaje Šrajbman.

Palityčnaja budučynia Sachaščyka

Jakaja palityčnaja budučynia moža być u pradstaŭnika Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta ŭ spravie abarony i nacyjanalnaj biaśpieki Valeryja Sachaščyka?

«U jaho vielmi cikavy palityčny rehistr. Jon razmaŭlaje novaju movaju, jakoj dastatkova daŭno nie było ŭ biełaruskich demakratyčnych sił. Niečym da jaho byŭ padobny ŭ maładości Statkievič — vajskoviec, jaki pierajšoŭ u palityku, razmaŭlajučy na prostaj movie, umiejučy budavać mastki z tym bokam.

Nie adkidvaje pierśpiektyvu kampramisu i razmovy. Heta vielmi impanuje bolšaści biełarusaŭ, bo my ŭsio roŭna adna kraina i nam pryjdziecca damaŭlacca.

Ale Statkievič pierastaŭ być takoj fihuraj. Jon staŭ bolš radykalnym ź ciaham času. A Sachaščyk takim zastajecca. Jon padkreślivaje, što vystupaje za dyjałoh i za mir. I ŭ hetaha padychodu bolš šancaŭ pieramahčy paśla Łukašenki, čym u pohladu «razburym da asnovaŭ i pabudujem na abłomkach».

Tamu, jak ličyć analityk, u Sachaščyka vialikaja budučynia.

«U jaho jość charyzma, dośvied, supadzieńnie z zapytam «siaredzinnaha» biełarusa na mir. Dalej pytańni pryvatnyja. Ci zachoča jon, ci paśpieje (bo jon niemałady čałaviek). Kali zachoča i budzie paśpiavać, to z usich demakratyčnych lidaraŭ Biełarusi, chto na svabodzie, u jaho samyja lepšyja šancy», — śćviardžaje jon.

Jakija palityčnyja šancy ŭ Vadzima Prakopjeva

Vadzima Prakopjeva analityk nazvaŭ džokieram: «Zdarajucca takija momanty ŭ historyi, kali takija ludzi vyskokvajuć. Stylistyčna, svajoju movaju i padačaju, jon apieluje nie da bolšaści biełaruskaha hramadstva. Heta praca na haradskuju aŭdytoryju. Cichanoŭski i Sachaščyk mohuć razmaŭlać z žycharami ŭmoŭnaha Rahačoŭskaha rajona. Ja nie ŭpeŭnieny, što Prakopjeŭ moh by być tam nastolki ž aŭtentyčny.

Jon niejak havaryŭ pra ambicyi stać meram Minska. Voś tut u jaho kankurencyi mahło b navat nie być. Nakont papularnaha palityka ŭ maštabie ŭsioj krainy… Mohuć zorki syścisia i tak. Ale, kali paraŭnoŭvać, u Sachaščyka šancy bolšyja. I mnie zdajecca, što navat Prakopjeŭ heta razumieje».

Hladzicie całkam:

Antoś Župran

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
29
Панылы сорам
22
Ха-ха
8
Ого
3
Сумна
4
Абуральна
18
0
dałučajsia /adkazać/
20.07.2023
Adroŭka, dałučajsia da PKK ci BDK ci roty Sachaščyka ci Paspalitaha rušeńnia. A nie čakaj, što niechta štości za ciabie zrobić
2
Viečnyja chlopčyki dlia biccia/adkazać/
20.07.2023
Jon kaža pra 80% padtrymki. Čym adroznivajecca ad pazicyi lukašystaŭ? Tady akažacca, što kožnyja vybary liehitymnyja i kožnaje rašennie - volia naroda? Našto tady voś heta ŭsio tut? Niachaj NN stanovicca poĺskaj ci litoŭskaj hazietaj, apazicyja rastvarajecca va ŭsialiakich zachodnich arhanizacyjach, mova budzie vyciasniacca z RB i zastaniecca ŭ niejkim vyhliadzie toĺki ŭ Bielastoččynie i Vilienščynie. Chto zmoža i zachoča - emihrue. Mara pra eŭrapiejskuju Bielaruś - USIO.
0
Biełarus/adkazać/
20.07.2023
Smatraščy,"A Funt - taksama hałava!" - kazali pikiejnyja žylety nu rohu vulicy ŭ Čarnamorsku
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera