Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
26.03.2023 / 22:0527RusŁacBieł

«Nas nie zapuhať». Voś chto stvaraŭ prałukašenkaŭskija stykierpaki ŭ telehramie

Stykiery z abdymkami AMAPa? Abo inšyja, u honar psieŭdarefierendumu? Pryadčyniajem zasłonu.

Fota: VLVCHK

Stykiery ŭ padtrymku represij, AMAPa «silaomon» i abrazami biełaruskaj simvoliki «zabatku»

Hetyja stykiery aktyŭna raspaŭsiudžvalisia ŭ praŭładnych kanałach, asabliva ŭ 2020 hodzie, a pieršym apublikavaŭ ich «Puł pieršaha» — kanał pres-słužby Łukašenki. Vyhladajuć hetyja stykierpaki tak:

Vizualny vyhlad stykierpakaŭ. Fota: telehram

U abodvuch adna aŭtarka — 36-hadovaja minskaja dyzajnierka Hanna Pierarosłaja, jakaja pracuje pad psieŭdanimami Ascha i Pink Shark (pa-anhlijsku heta aznačaje «Ružovaja akuła»). Jana taksama maje ŭłasny sajt, ź jakoha vidać, što jaje śpiecyjalizacyja — heta prahramy dla ajfonaŭ (jana vypuściła i ŭłasnuju prahramu z vokładkami dla ekrana).

Hanna Pierarosłaja. Fota: jaje staronka ŭ instahramie

Pierarosłaja ŭ 2009 hodzie skončyła fakultet niamieckaj movy Minskaha dziaržaŭnaha linhvistyčnaha ŭniviersiteta, a paralelna — kurs hrafičnaha dyzajnu ŭ Biełaruskim dziaržaŭnym technałahičnym univiersitecie (2007—2009). Paśla hetaha jana skončyła prahramu «Web-dyzajn i kampjutarnaja hrafika» ŭ Instytucie pavyšeńnia kvalifikacyi pry BNTU. 

Pra siabie Hanna raspaviadaje ŭ sacsietkach, što lubić kampjutarnyja hulni, padarožžy i kiravańnie, a taksama akuł — mienavita adtul jaje psieŭdanim.

Žančyna prafiesijna zajmajecca UX/UI i hrafičnym dyzajnam bolš za 10 hadoŭ, i, miarkujučy pa ŭsim, pačynała ŭ IT-kampanii SaM Solutions. Taksama Hanna papracavała ŭ AAT «Novy pavarot» — kampanii, jakaja raspracoŭvaje prahramy, što dapamahajuć zdać tearetyčny ekzamien u DAI.

Hanna Pierarosłaja raspaviadaje dzieciam ab praviłach darožnaha ruchu ad kampanii «Novy pavarot» pry padtrymcy minskaj DAI, 2015 hod. Fota: pdd.by

Da 2020 hoda, miarkujučy pa sacsietkach, svajoj palityčnaj pazicyi nijak nie vyjaŭlała. Ale paśla jana stvaraje sieryi ilustracyj, nakiravanych na padtrymku śpiecsłužbaŭ, a taksama tyja samyja stykiery ŭ telehramie.

Adna ź ilustracyj u tyktoku Hanny

Taksama jana padtrymlivaje Rasiju ŭ vajnie suprać Ukrainy — voś takaja vyjava jość u jaje instahramie.

Instahram-staronka verypinkshark

Ahułam varta zaznačyć, što stykierpaki aŭtarstva Hanny Pierarosłaj — chiba najlepšyja z usich praŭładnych stykierpakaŭ u telehramie. I, chutčej za ŭsio, jany zroblenyja nie na zamovu.

Telegram-stykiery ad «Žoŭtych źlivaŭ»

«Žoŭtyja źlivy» majuć jak minimum dva stykierpaki. U adnaho ź ich nazva iLoveGaysAndYou.

Stykierpak iLoveGaysAndYou sa spasyłkami na aryhinalnyja «Žoŭtyja źlivy»

Jahony stvaralnik (mahčyma, jon tolki zahruziŭ ich na płatformu Telegram, ale nie namalavaŭ) — 22-hadovy aktyvist BRSM i «Biełaj Rusi» Maksim Kisiel.

Maksim Kisiel. Fota: jaho instahram

Maksim rodam z Bresta. U 2018 hodzie jon pastupiŭ na biudžet u BNTU na śpiecyjalnaść «techničnaje zabieśpiačeńnie ekspłuatacyi spartyŭnych zbudavańniaŭ». Nieviadoma, jak jon vučyŭsia i ci byli ŭ jaho dasiahnieńni ŭ navucy, ale na druhim kursie jamu abjavili vymovu za «niajaŭku biez uvažlivaj pryčyny na vučebnyja zaniatki», da jakoj prykładzieny akt ab admovie ad tłumačeńniaŭ.

Jon byŭ fatohrafam i videohrafam univiersiteckaha vydańnia BSTU Times, BRSM i adździaleńnia «Biełaj Rusi» ŭ BNTU. Darečy, i sam jon byŭ čalcom «Biełaj Rusi», BRSM i praŭładnaha prafsajuza. Maksim skončyŭ univiersitet u 2022 hodzie.

Maksim Kisiel na ŭniviersiteckaj kanfierencyi. Fota: brsu.by

Telegram-stykiery ad «Minskaj praŭdy»

«Minskaja praŭda» vypuściła sieryju stykierpakaŭ. I jany, badaj, samyja abraźlivyja z usich. Voś jak jany vyhladajuć.

Stykiery ad «Minskaj praŭdy»

Chutčej za ŭsio, bolšuju častku ź ich namalavaŭ ilustratar vydańnia, 41-hadovy Anton Astroŭski.

Anton Astroŭski. Fota: jaho staronka «UKantakcie»

Anton Astroŭski ź Viciebska. Kali vieryć jahonaj staroncy «UKantakcie», mužčyna skončyŭ bijafak Viciebskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta imia Mašerava, potym — mastacka-hrafičny fakultet.

Z pačatku 2020 hoda jon pastajanny karykaturyst «Minskaj praŭdy». Niekatoryja jahonyja karykatury spačatku byli dvuchsensoŭnymi. Jany faktyčna ezopavaj movaj vyśmiejvali łukašysckuju prapahandu.

Fota: staronka Antona Astroŭskaha «UKantakcie»

Što praŭda, paśla Astroŭski pačaŭ publikavać bolš abraźlivyja i adnamiernyja karykatury, mnohija ź ich z časam mohuć stać pradmietam kryminalnych spraŭ ab raspalvańni sacyjalnaj, relihijnaj i mižnacyjanalnaj varožaści. Na jaho navat padavali skarhu pradstaŭniki Katalickaha kaścioła. Praŭda, heta ničym nie skončyłasia, a Astroŭski zajaviŭ, što nie razumieje, čamu kataliki abrazilisia. Anton Astroŭski maluje karykatury dla vydańnia i dahetul.

Zahruziła stykiery ŭ telehram i 33-hadovaja Łarysa Koršun (Hievarkian), hałoŭnaja redaktarka infarmahienctva «Minskaja praŭda».

Łarysa Koršun. Fota: jaje staronka «UKantakcie»

Łarysa rodam ź Dziaržynska. U 2012 hodzie jana skončyła žurfak BDU i adrazu pajšła pracavać litaraturnaj redaktarkaj u hazietu «Adukacyja i vychavańnie». U 2014 hodzie jana pierajšła na pasadu redaktara ŭ «Dziaržynsk.by», a z 2017 pa 2019 hady była hałoŭredam dziaržynskaj haziety «Uzvyšša».

U 2019 hodzie Łarysa Koršun pierajšła na pasadu namieśnika hałoŭreda haziety «Minskaja praŭda», ale adtul nieŭzabavie pieraviałasia na pasadu pres-sakratara Minharvykankama. A ŭžo ŭ 2020-m jaje zrabili hałoŭnym redaktaram infarmahienctva «Minskaja praŭda», kudy abjadnali, akramia adnajmiennaj haziety, hazietu «Uzvyšša» (Dziaržynsk i rajon), «Čyrvonaja zorka» (Uzda i rajon) i «Prystaličča» (Minski rajon), a taksama radyjastancyju «Minskaja chvala».

Łarysa Koršun padčas «vialikaj razmovy» z Łukašenkam. Fota: BiełTA

U stužcy Koršun publikavalisia fota i cytaty Łukašenki jašče da 2020 hoda. Ahułam ź jaje sacsietak paŭstaje vobraz kłasičnaj karjerystki časoŭ dyktatury.

Na žančynu zarehistravanaja aficyjnaja staronka «UKantakcie» praŭładnaha vydańnia «Naviny Dziaržynska» (dzr.by) i staronka ŭ instahramie Minskaha abłvykankama. Taksama jana administruje telehram-kanał «Škvarka NEWS» (ciapier — «Škvarka 2.0»), u jakim, akramia praŭładnych, publikujucca i vidavočna abraźlivyja i antyŭkrainskija materyjały, jakija taksama z časam mohuć stać pradmietam kryminalnaj spravy ab prapahandzie vajny i raspalvańni mižnacyjanalnaj varožaści.

Adna z apošnich publikacyj kanała «Škvarka 2.0». Antyŭkrainskich materyjałaŭ tam sotni. Skrynšot z kanała

A niadaŭna jana pryjazdžała na žurfak, kab raspavieści studentam pra žurnalistyku.

Telegram-stykiery ad BRSM

BRSM zrabiŭ niekalki stykierpakaŭ.

Stykierpaki ŭ telehramie «newBelarys», «Kanstytucyja: moc Asnoŭnaha zakona», «100 idej dla Biełarusi», «brsm18». Skrynšoty z Telegram

I nie mienš za čatyry ź ich zahruziła ŭ telehram i, imavierna, stvaryła 25-hadovaja Jaŭhienija Vajcianok.

Jaŭhienija Vajcianok, aktyvistka Biełaruskaha respublikanskaha sajuza moładzi. Fota: fejsbuk-staronka dziaŭčyny

Jaŭhienija Vajcianok rodam z Dubroŭna Viciebskaj vobłaści. U roznyja časy była namieśnicaj kiraŭnika školnaj arhanizacyi, viała staronku «Moładź Dubrovienščyny» (i vyjhrała ź joj «Internet-premiju BRSM» u 2016-m) i «Moładź Lozna», prydumała fotakonkurs pa «palavańni» na miascovyja pomniki na rovarach, hulała ŭ KVZ i była namieśnicaj kiraŭnika «Moładzievaj pałaty Dubroŭna». 

Jaŭhienija Vajcianok z «Internet-premijaj BRSM» u 2016 hodzie. Fota: sajt miascovaha BRSM

Dziaŭčyna ŭ 2015 hodzie pastupiła na ziemleŭparadkavalny fakultet Sielskahaspadarčaj akademii ŭ Horkach (BDSHA). Paśla pastupleńnia jana raskazvała:

«Kančatkovy vybar dapamahło zrabić toje, što na ziamfaku dobraje raźmierkavańnie. Da CT pa matematycy ja rychtavałasia z 9 kłasa z repietytaram, z 10-ha pačała zajmacca samastojna pa fizicy, a ŭ 11-m jašče i z repietytaram, bo ja humanitaryj, i dakładnyja navuki mnie davalisia nie vielmi. Nivodny z pradmietaŭ na CT mnie vielmi składanym u vyniku nie padaŭsia. Ja była ŭpeŭnienaja, što pastuplu. Studenckaje žyćcio, spadziajusia, budzie nie mienš jarkim, čym školnaje».

Ale nieŭzabavie Ženia kinuła BDSHA i vyrašyła pierapastupać na «prykładnuju matematyku» ŭ Viciebski dziaržaŭny ŭniviersitet imia Mašerava ŭžo ŭ nastupnym, 2016-m, hodzie. I tam jana stała aktyvistkaj roznych praŭładnych moładzievych arhanizacyj, a taksama pisała dla aficyjnaha sajta BRSM.

Ženia Vajcianok na «Dni vyšyvanki» ŭ 2018 hodzie. Skrynšot videa YouTube-kanała BRSM

Uvosień 2016 hoda Jaŭhienija jeździła na XIX Suśvietny fiestyval moładzi i studentaŭ u Sočy, jaki pravodziać roznyja prarasijskija arhanizacyi z usiaho śvietu. Pierad pajezdkaj jana raspaviadała:

«Na fiestyvali my chočam pakazać, što Biełaruś — heta nie prosta dziaržava ŭ centry Jeŭropy, a kraina z bahataj i cikavaj historyjaj, paznajomić z historyka-kulturnaj spadčynaj i abaviazkova zaprasić naviedać našu Siniavokuju. Liču, što takija forumy vielmi važnyja dla moładzi i dla ŭsich ludziej, bo što moža być lepšaje za siabroŭstva, zhodu i mir, a hety fiestyval, ja ŭpeŭnienaja, zmoža abjadnać usich udzielnikaŭ u adnu vialikuju fiestyvalnuju siamju».

Jaŭhienija Vajcianok na forumie IT-Youth, 2017 hod. Fota: vsu.by

U 2018 hodzie Ženia reprezientavała viciebski BRSM na «Dni vyšyvanki». U 2019 hodzie jana zajmała pasadu hałoŭnaha śpiecyjalista adździeła arhanizacyjnaj i prahramnaj dziejnaści Viciebskaha abłasnoha kamiteta BRSM.

Paśla zakančeńnia VDU dziaŭčyna pierajechała ŭ Minsk. Jana pracavała ŭ centralnym ofisie BRSM na Marksa, 40. U červieni 2022 hoda Ženia stała aficyjnaj pradstaŭnicaj BRSM na techničnaj vystavie TIBO-2022.

Ženia Vajcianok. Fota: jaje instahram

Dziaŭčyna zvolniłasia z BRSM u lipieni 2022 hoda. U reziumie ŭ bazie vakansij skazana, što apošniaja jaje pasada — namieśnica zahadčyka adździeła infarmacyjnych i sacyjalnych technałohij. 

Druhi puł stykierpakaŭ u Telegram ad BRSM

U BRSM jość jašče dva stykierpaki.

Stykierpaki BRSM «Bieražy siabie» i «Kvietki vialikaj pieramohi». Skrynšoty z Telegram

Zahruziła ŭ telehram dva druhija stykierpaki 26-hadovaja Kryścina Kiečka. Rodam jana z Kalinkavičaŭ Homielskaj vobłaści. Dziaŭčyna jašče ŭ školnyja hady była aktyvistkaj BRSM i ŭdzielničała ŭ šmatlikich imprezach arhanizacyi. U 2011-m školny ekałahičny atrad imia Hieroja SSSR Zinaidy Samsonavaj byŭ pryznany adnym z najlepšych u Biełarusi.

Kryścina Kiečka padčas školnaha beeresemaŭskaha mierapryjemstva. Fota: jaje staronka «UKantakcie»

Paśla zakančeńnia škoły ŭ 2013-m hodzie Kryścina pastupiła na śpiecyjalnaść «bijachimija» na bijafak BDU. Tam jana praciahnuła aktyŭnaść u BRSM i była kiraŭnicaj jačejki BRSM na fakultecie, a taksama karespandentkaj telebačańnia BDU. Paśla zakančeńnia bijafaka pajšła ŭ mahistraturu pa zusim inšym kirunku — na śpiecyjalnaść «miedyjakamunikacyi» na fakultet fiłasofii i sacyjalnych navuk BDU, jakuju skončyła ŭ 2020-m.

Jaje dypłom nazyvaŭsia «Asablivaści prasoŭvańnia kamiercyjnych i niekamiercyjnych arhanizacyj u sacyjalnych sietkach «UKantakcie» i «Instahram».

Kryścina Kiečka na fonie budynka BRSM pa vulicy Marksa, 40 u Minsku. Na momant, kali vykładziena fota, dziaŭčyna akurat pačała stała pracavać u BRSM. Fota: jaje staronka «UKantakcie»

Kali vieryć jaje Linkedin, jana pačała stała pracavać u BRSM sa žniŭnia 2019 hoda i prapracavała tam jak minimum da žniŭnia 2021. 

Konkurs, jaki kuryravała Kryścina Kiečka, jaki pravodziŭ BRSM u lipieni 2020 hoda. Fota: brsm.by

Jaje pasada — hałoŭnaja śpiecyjalistka Centra infarmacyjnych i sacyjalnych technałohij Centralnaha kamiteta HA «BRSM». Siarod inšaha jana prezientavała vyšejzhadanyja stykiery i kuryravała hety prajekt. 

Kryścina Kiečka na pačatku 2020 hoda. Fota: jaje staronka «UKantakcie»

Kali vieryć LinkedIn, ciapier Kryścina pracuje ŭ kampanii.

Telegram-stykiery ad Ilji Biehuna

Jašče stykiery stvaryŭ Ilja Biahun. Voś jany:

Stykierpak aŭtarstva Ilji Biehuna 

Ilja Biahun — 31-hadovy były ajcišnik ź Minska, pracavaŭ u EPAM. Jon maje dva hramadzianstvy: rasijskaje i biełaruskaje. 

Ilja Biahun daje intervju telekanału «Biełaruś 1» u 2021 hodzie. Fota: «Biełaruś 1»

U 2020 hodzie Biahun, mahčyma, pa zadańni, dałučyŭsia da kamandy Valeryja Capkały, a nieŭzabavie paśla vybaraŭ pierajechaŭ ź Biełarusi ŭ Litvu. Tam jon uciorsia ŭ davier da pradstaŭnikoŭ fondaŭ «Bajsoł» i «Kraina dla žyćcia», a paśla viarnuŭsia ŭ Biełaruś i daŭ intervju ANT, dzie palivaŭ brudam fondy i ruch za svabodnyja vybary.

Jaho źviazvali ramantyčnyja adnosiny z Kaciarynaj Kanaplovaj. Heta dziaŭčyna, jakaja spačatku była ŭ kamandzie Viktara Babaryki, a paśla pierajšła da Volhi Karač i stała administratarkaj kanała «Štab Anoška». Nieviadoma, ci zachoŭvajuć jany niejkija adnosiny, ale, miarkujučy pa siužetach dziaržSMI, jon pieradaŭ, prynamsi, častku infarmacyi pra dziaŭčynu biełaruskim śpiecsłužbam.

«Treba było prybrać parazitaŭ z akružeńnia Cichanoŭskaj». Biahun zajaviŭ, što Karač finansuje kanał z kampramatam na Stryžaka i Viačorku

Z paraj siabravała i Śviatłana Hałuza, kolišniaja sakratarka Andreja Stryžaka. Dziaŭčyna prasłaviłasia tym, što ŭ 2021 hodzie raspaŭsiudziła asabistyja źviestki Stryžaka, a taksama niekatorych inšych źviazanych ź im asob.

Byłaja žurnalistka «SB», jakuju padazrajuć u źlivie infarmacyi z BYSOL, atrymała stypiendyju dla represavanych u Hiermanii

Minski znajomy Biehuna raspaviadaje:

«Biahun supracoŭničaŭ sa śpiecsłužbami i atrymlivaŭ ad hetaha zadavalnieńnie, usim chvaliŭsia. Ja nie viedaju, što jon rabiŭ u KSDS, ale, nakolki ja viedaju, jon tam pratrymaŭsia niadoŭha».

Chto taki Illa Biahun, jaki na dziaržaŭnym TB vylivaje brud na fondy salidarnaści i štab Cichanoŭskaj?

Toje, što jon supracoŭničaŭ z HUBAZiKam, paćviardžajuć sacsietki. U jahonym tyktoku i telehram-kanale vykładvalisia videa z zatrymanymi. Ciapier jon pracuje načalnikam śpiecprajektaŭ u «Minskaj praŭdzie», jakuju ŭznačalvaje vyšejzhadanaja Koršun.

U artykuł my ŭklučali tolki tyja stykierpaki, jakija šyroka raspaŭsiudzilisia pa telehramie i dzie asobu stvaralnika atrymałasia adšukać napeŭna.

My prapuścili niejki stykierpak abo vy viedajecie bolej pra ichnich stvaralnikaŭ? Tady napišycie nam na e-mail ([email protected] ci [email protected]), u naš kantaktny telehram-akaŭnt abo ŭ kamientary pad hetym artykułam.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

Jak małady kamunist viadzie filijał «Žoŭtych źlivaŭ» dla moładzi i vykładaje ŭ BDUIR

Raspaviadajem, jak siłaviki znachodziać stvaralnikaŭ stykieraŭ u Telegram

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
1
Woodoo Cult /adkazać/
27.03.2023
Nužna lustracija, nužna. A stikiery ubohije, koniečno, za isklučienijem odnoho požałuj. Na pośledniem, hdie byvšij diriektor tieatra. Odin k odnomu roža. Vsio taki v łukašistskuju sistiemu viertikali prosto tak sam čiełoviek nie prichodit. Eto nužno olihofrienom byť.
0
Kotya/adkazać/
27.03.2023
Kakoje-to 💩💩
0
Tak dumaju/adkazać/
03.12.2023
Josik, z hetych chiba z Ženiaj Vajcianok dy Kryścinaj Kiečkaj možna parazmaŭlać. Ź inšymi prosta zhuba času -- užo nieludzi.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
PNSRČCPTSBND
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031