Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
09.04.2022 / 00:57RusŁacBieł

Vajna i chvastatyja siabry. Ščymlivyja historyi pra vyprabavańni i luboŭ

Ź pieršych dzion uvarvańnia Rasii ŭ Ukrainu razharnuŭsia i front vyratavańnia čatyrochnohich siabroŭ ukraincaŭ. Adnym pašancavała evakujavacca sa svaimi haspadarami, a inšym daviałosia stać śviedkami i navat udzielnikami bajavych dziejańniaŭ. Sajt «Ukrinform» sabraŭ padborku historyj tych chvastatych, jakim paščaściła sustrecca sa svaimi vyratavalnikami. Bubliku, Dziku, Buču, Bavaryi, Bajraktaru, Kiry jość pra što raskazać.

Historyju vyratavańnia Bublika ź Irpienia apublikavaŭ adzin z karystalnikaŭ sacsietak. Kali ŭładalniki kata evakujavalisia z horada, sabrałasia ŭsia siamja z sabakam, ale Bublik uciok ad abstrełaŭ i nie adhukaŭsia. Jon pryvyk da dvarovaha žyćcia, ale, vierahodna, nie byŭ hatovy da tych hučnych hukaŭ, jakija prynios z saboj «russkij mir».

Tamu ludziam daviałosia jechać biez svajho puchnacika i spadziavacca na cud. I jon adbyłosia. Niahledziačy na toje, što akupanty razburyli dom abstrełami, na jaho ruinach paśla vyzvaleńnia Irpienia siabar siamji znajšoŭ Bublika. Toj, jak vidać na vykładzienym videa, vielmi emacyjna «raskazaŭ» pra ŭsie svaje «pryhody» i vykazaŭ svajo staŭleńnie da ŭsiaho, što adbyłosia.

Siarod vyratavanych u hetym ža samym horadzie i aŭčarka Dzik z pazyŭnym «Irpień». Takoje imia jamu dali supracoŭniki patrulnaj palicyi, jakija supravadžali humanitarnuju dapamohu i ŭbačyli sabaku z poŭnymi smutku vačyma. Irpienia vyčasali, vymyli, advieźli na ahlad da vieterynara, tamu što sabaka drenna siabie adčuvaŭ.

Patrochu toj staŭ asvojvacca. A praź niekalki dzion ratavalniki daviedalisia, što ichny Irpień na samaj spravie Dzik. Jaho ŭbačyli ŭ pabliku vyšuku žyviołaŭ, źnikłych u Irpieni, Bučy i Hastomieli. Haspadary raskazali, što «ratavalisia sami i evakujavali dziaciej, a viarnucca za ulubioncam užo nie zmahli, tamu što ŭ horadzie pačalisia žorstkija bai». Dzik žyŭ u susiedziaŭ, ale pierahryz łancužok i ŭciok. Praz tydzień haspadary abiacajuć viarnucca za im. Pakul ža Dzik słužyć u šerahach patrulnaj palicyi.

Časova patrulnym staŭ i łabrador u Zaparožskaj vobłaści. Čatyrochnohi razam z pravaachoŭnikami supravadžaje evakuacyjnuju kałonu ŭ Zaparožžy.

Inśpiektary zaŭvažyli napałochanaha sabaku, kali farmavali evakuacyjnuju kałonu. Čatyrochnohi trymaŭsia jak maha dalej ad ludziej i bajaŭsia navat huku aŭtamabilaŭ. Patrulnyja miarkujuć, što sabaka ŭciok ad uładalnika i zhubiŭsia.

Adnak łabrador chutka pryvyk da svaich novych znajomych, smačna paabiedaŭ, atrymaŭ abrožak z ramiania i staŭ členam ekipaža.

Kali pracu pa supravadžeńni kałony skončyli, čatyrochnohaha pieradali zavodčycy łabradoraŭ, jakaja budzie kłapacicca pra jaho, pakul nie znojdziecca ŭładalnik.

Prytulili spałochanaha sabaku palicyjanty i ŭ vyzvalenaj ad rasiejskaj akupacyi Bučy. Sabaku parody chaski patrulnyja vyjavili, kali dapamahali miascovym, praviarali damy i kinutyja mašyny. U naskroź prastrelenym aŭtamabili z boku pasažyrskaha siadzieńnia patrulny Alaksandr Sidarenka zaŭvažyŭ sabaku.

«Na mašynie zastalisia ślady ad aŭtamatnych čerhaŭ. Žyviolina lažała na abłomkach škła, zdavałasia, što jana niežyvaja. Adnak, kali Saša padyšoŭ bližej i zahavaryŭ, chaski padniała hałavu. Ekipaž nievymoŭna ŭzradavaŭsia hetamu», — adznačyli ŭ palicyi.

Žyviolinu pieramiaścili ŭ patrulny aŭtamabil, pakarmili, a zatym advieźli ŭ kliniku, dzie jaje ahledzieli. Vieterynar paviedamiŭ, što heta zdarovaja samka, tolki źniasilenaja i napałochanaja.

Spačatku patrulnyja vyrašyli advieźci chaski ŭ prytułak dla žyvioł. Adnak paśla taho, jak Alaksandr raskazaŭ pra svaju znachodku žoncy, usio źmianiłasia. Tak sabaka stała členam patrulnaj siamji. Ciapier Buča, mienavita tak nazvali žyviołu, pastupova adaptujecca i pryvykaje da novaha žytła.

Sapraŭdnaj zorkaj internetu staŭ vialiki čorny kudłaty sabaka z ukrainskim vajskoŭcam u zakinutym domie kala Irpienia. U zaaachoŭnaj arhanizacyi Happy Paw raskazali, što USU znajšli dakumienty na čatyrochnohuju, adtul daviedalisia, što jaje zavuć Bavaryja.

Žyviolinu zabrali z saboj i pakinuli ŭ vałanciorskim štabie ŭ Kijevie, dzie jaje pad apieku ŭziała vałancior Ola. «Bavaryja žyła ŭ siamji ź dziećmi, vielmi zasumavała pa znosinach i čałaviečamu ciapłu, tamu z zadavalnieńniem łaščycca i znajomicca z kožnym», — adznačyli zaaabaroncy.

Na momant vyratavańnia ŭładalniki Bavaryi znachodzilisia ŭ Rovienskaj vobłaści. Jany źviazalisia z Olaj i raskazali, što ŭciakali ad bajavych dziejańniaŭ pochapkam. Vymušanyja byli evakujavacca ŭsiaho adnoj mašynaj, i sabaku tam miesca nie chapiła. Zatoje damovilisia z achoŭnikam susiedniaha doma, što jon budzie dahladać i karmić Bavaryju.

Ale mužčynu źbili maradziory, i jon niekalki tydniaŭ pralažaŭ u balnicy. A Bavaryja ŭvieś hety čas znachodziłasia adna ŭ domie. Adnak žyviolina nie razhubiłasia — znajšła zapas kormu, razhryzła miašok i nie była krytyčna hałodnaj.

Ola adviała Bavaryju da vieterynara, jaki paćvierdziŭ, što sabaka zdarovy.

A vyratavanamu z Bučy chaski ŭžo paščaściła sustrecca sa svaim haspadarom. Kranalny momant pakazali bajcy bataljona Kalinoŭskaha.

Čatyrochnohi spačatku pavitaŭsia z mužčynam, a potym pačaŭ «pierakazvać» usio, što ź im adbyłosia, pakul jany z haspadarom nie bačylisia.

Mnohija žyvioły stali ŭdzielnikami abarony Ukrainy na pieradavoj. Jany nie tolki antystres, ale i dadatkovyja vočy dy vušy dla bajcoŭ. Tak, Bajraktar prybiŭsia da nachvardziejcaŭ u pieršy ž dzień, kali tyja pačali ŭładkoŭvać svaje pazicyi, i zastaŭsia tut. Tamu što, pierakananyja ŭ Nachvardyi Ukrainy, žyvioły viedajuć, što ź imi lahčej pieramahać voraha na vajnie.

Fota: Nacyjanalnaja hvardyja Ukrainy

«Čamu nazvali Bajraktaram? Tamu što heta naša hałoŭnaja zbroja, — śmiajucca chłopcy. — Jon pieršy «łović fišku» i pakazvaje nam na mahčymuju niebiaśpieku. Jak i my, niasie słužbu kruhłasutačna».

Jašče adna chvastataja, što sama dałučyłasia da abarony Ukrainy ad zachopnikaŭ, — bielhijskaja aŭčarka, jakoj dali pazyŭny Kira. Jana dobraachvotna dałučyłasia da 112-j bryhady terytaryjalnaj abarony horada Kijeva — prosta prybiehła na pazicyi da abaroncaŭ i zastałasia ź imi.

Aŭčarka stała na bajavoje dziažurstva razam sa svaim padraździaleńniem na ŭskrainie stalicy i hatovaja pakusać i navat zahryźci luboha akupanta, jaki zachoča pryjści ŭ Kijeŭ.

Akramia taho, sotniam žyvioł vajny zaraz treba znajści novych haspadaroŭ. Jak voś hetaj sabacy z Baradzianki na Kijeŭščynie. Jana 38 dzion vyžyvała ŭ akupavanym haradku i zastałasia zdarovym.

Rudoj ŭžo pašancavała sustreć žurnalistaŭ i pradstaŭnikoŭ terabarony, jakija ŭziali jaje na bort svajho aŭto i vyvieźli. Ciapier ža dla jaje šukajuć siamju.

Aryjencirovačna 2-hadovaja pryhažunia jašče pałochajecca navat huku vyklučalnika śviatła i pralnaj mašyny. Ale radujecca cackam i ciopłaj koŭdry.

Ratavalniki, jakija zaraz raźbirajuć zavały ŭ Baradziancy, kažuć, što pa pasiołku zaraz biehaje šmat žyvioł u pošukach čałaviečaha ciapła. Chtości vuličny, a chtości — kaliści chatni. Supracoŭniki DSNS pakazali adnaho z pryhažunoŭ, jakomu vyrašyli dać prytułak. Nazvali Bradziej.

Fota: DSNS

«Jašče padhojać paranienuju łapu i ŭ svaim novym žyćci jon budzie žyć u siamji vyratavalnika», — adznačyli ŭ DSNS.

U hetym samym pasiołku — adnym z najbolš razburanych nasielenych punktaŭ na Kijeŭščynie — acalełaje maleńkaje žyćcio vyjavili ŭ zavałach adnoj ź piacipaviarchovak. Tut ratavalniki znajšli kaciania. U małoha jašče pryžmuranyja vočy, jany tolki pačali raspluščvacca — hetamu kacianiaci kala 10 dzion ad rodu.

Niestandartnuju vyratavalnuju apieracyju pryjšłosia arhanizavać rabotnikam DSNS Adesy. U pažarnuju častku horada padkinuli dźviuch čarapach biez usialakich tłumačeńniaŭ. Rabotniki paśla praciahłych razvažańniaŭ vyrašyli pieradać niečakanuju znachodku ŭ Adeski zaapark. Tam užo byli svaje padkinutyja novyja nasielniki — trusy, hryzuny.

Para čarapach, jakich pakinuli ludzi padčas evakuacyi, žyvie i ŭ Hastomielskim prytułku dla žyvioł. Hetaja ŭstanova funkcyjanavała ŭsie dni akupacyi, pra miascovych žycharoŭ kłapacilisia rabotniki prytułku.

A kamanda pradstaŭnikoŭ turystyčnaj infarmacyi VISIT Ukraine vykłała ŭ svaim Tik Tok videapadborku vyratavańnia i znosin ukrainskich abaroncaŭ z chvastatymi siabrami. 

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera