Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
31.12.2015 / 00:44227RusŁacBieł

«Voiny Chrysta»: jak asobnyja śviatary i aficery na Hrodzienščynie rychtujuć sałdataŭ «ruskaha śvietu»

Pad patranažam pravasłaŭnaj carkvy ŭ Biełarusi dziejničajuć sumnieŭnyja «vajskova-­patryjatyčnyja» kłuby dla moładzi.

Instruktary «Kazackaha spasu» źleva naprava: Piatro Zubacki, Piatro Šapko, Siarhiej Zubacki. Pravaruč — lejtenant milicyi Dzianis Miškiel. Za śpinaju Siarhieja Zubackaha — major milicyi Pavał Najda.

Voś, z aŭtamatami, Siarhiej i Piatro Zubackija — mahčyma, braty.

Abodva jany nie chavajuć svaich pohladaŭ — ich staronki Ukantakcie zavalenyja impierskimi i rasijskimi ściahami, tekstami ŭ padtrymku bajevikoŭ Danbasa. I kartami, dzie Biełaruś paznačanaja častkaju Rasii.

Skrynšot fota na staroncy Piatra Zubackaha.

Jany padpisanyja na supołku «Biełoruśsija Sieviero-­Zapadnyj kraj Rośsii», jakaja ŭžo svajoj nazvaju ciahnie na kryminalny artykuł za zakliki da likvidacyi Biełarusi jak dziaržavy.

Kantent hetaj supołki składajuć biełarusanienaviśnickija teksty.

«Paźniak, Šuškievič i Łukašenka dla mianie ŭ adnym šerahu — usie jany niezaležniki niedaroblenyja», — piša adzin ź siabroŭ hetaj supołki.

Inšy razvažaje pra biełaruskuju movu: «Jak časta vy karystajeciesia hetym ha.nom»?

Piatro Zubacki adkazvaje, što «sapsavanaj palakami ruskaj movaj? Nikoli!».

Siarhiej Zubacki ž raskazvaje svaim siabram pra toje, što darma Łukašenka «zachaplajecca lićvinizmam» i što nibyta biełarusy Homielščyny i Mahiloŭščyny «voŭkam vyli», kali ich «hvałtoŭna» dałučali da BSSR u 1926 hodzie.

Słovam, Zubackija — patencyjnyja sieparatysty, jakija taho i nie chavajuć.

Źleva naprava za kadetami: major milicyi Pavieł Najda, «kazaki» Piatro Zubacki, Siarhiej Zubacki. 

Instruktary

A voś my bačym Zubackich na fota siarod padletkaŭ.

Na niekatorych dzieciach — čorny bieret.

Heta fota z palavych vučeńniaŭ vychavancaŭ kłubaŭ «Słavianie» i «Družyna» — hetak zvanych «pravasłaŭnych vajskova­patryjatyčnych» kłubaŭ Hrodzienskaj jeparchii.

Zubackija tut — instruktary, jakija pradstaŭlajuć strukturu «Kazacki spas».

My stali raźbiracca, chto jašče z darosłych na hetych fotach. I byli šakavanyja, kali vyjavili prynamsi dvuch aficeraŭ milicyi.

Čamu ŭ Hrodnie?

Hrodzienščyna — samy katalicki rehijon Biełarusi. Dola pravasłaŭnych viernikaŭ tut mienšaja, čym u inšych abłaściach. Ale mienavita Hrodzienskaja jeparchija lidziruje ŭ inšym — aktyŭnaściu ŭ stvareńni hetak zvanych «vajskova-­patryjatyčnych» kłubaŭ.

Lejtenant milicyi Miškiel (źleva) i protaijerej Jaŭhien Pavialčuk (sprava), stvaralniki kłubaŭ «Słavianie» i «Družyna».

U vobłaści ich dziejničaje až piać.

Heta «Družyna» pry chramie Bohajaŭleńnia ŭ Ščučynie, «Słavianie» pry Śviata­-Pakroŭskim kafiedralnym sabory Hrodna, «Viciazi» pry Śviata-­Uładzimirskaj carkvie ŭ Hrodnie, «Biełaja Ruś» pry chramie Śviatoha dabrasłavionaha kniazia Alaksandra Nieŭskaha ŭ vioscy Vierciališki i kłub «Braterstva» pry chramie ŭ honar Sabora Usich Biełaruskich Śviatych horada Hrodna.

Akramia Hrodna, pravasłaŭnyja vajskova-­patryjatyčnyja kłuby zafiksavanyja ŭ Viciebsku, Słonimie, Breście, Turavie, Bierazinie, Mahilovie, Homieli, Połacku, Babrujsku. Usiaho ich 14.

My mirnaja, spakojnaja kraina. Nijakich pahroz pravasłaŭju niama, u krainie ŭžo sotni hadoŭ nie było nijakaj mižrelihijnaj varožaści. Našto pravasłaŭnym vajenizavanaja padrychtoŭka?

Jaŭhien Pavialčuk pryčaščaje małaletniaha ŭdzielnika zboraŭ

«Naša Niva» datelefanavałasia da protaijereja Jaŭhiena Pavielčuka, jaki ŭ Hrodzienskaj jeparchii adkazny za supracu z vajskovymi strukturami i źjaŭlajecca zasnavalnikam «Słavian» i «Družyny». Pieršy raz, pačuŭšy, adkul jamu telefanujuć, Jaŭhien skazaŭ «do śvidanija», ale paśla taho, jak jamu pazvanili z pres­-słužby jeparchii, usio ž pahadziŭsia pahavaryć.

«My vučym dziaciej patryjatyzmu, patryjatyzmu biełaruskamu, — skazaŭ Pavialčuk, — i kali vy aceńvajecie hetuju pracu tolki pa karcinkach u internecie, to heta nie pravilna. Treba viedać pracu kłubaŭ znutry. Nam kryŭdna, što vy vinavacicie nas u tym, u čym my nie vinavatyja. My rychtujem vierujučych hramadzian Biełarusi».

Na pytańnie, ci nie bačyć jon pahrozy biełaruskamu patryjatyzmu ŭ tym, što ź dziećmi zajmajucca adkrytyja rasijskija šavinisty, Pavialčuk skazaŭ, što takoha niama, i abvinavaciŭ nas u chłuśni. Adnak źmianiŭ ton, kali my pryhadali jamu fotaspravazdačy, źmieščanyja na sajcie arhanizacyi «Kazacki spas».

«Nu było, tak, jany [instruktary Šapko] adzin raz brali ŭdzieł u palavym vychadzie, i što? Nie baču absalutna ničoha admoŭnaha», — skazaŭ Pavialčuk.

«Vyraściecie voinami Chrysta»

U militaryzavanyja supołki nabirajuć u tym liku «ciažkich», ahresiŭnych padletkaŭ. Dzieci 4 razy na tydzień naviedvajuć zaniatki, dzie ź imi pravodziać duchoŭnyja hutarki, ale taksama vučać rukapašnamu boju, stralbie z aŭtamataŭ i pistaletaŭ, navykam vyžyvańnia, asnovam miedyčnaj dapamohi.

Prosta 13-hadovyja pacančyki z aŭtamatami.

Niepaŭnaletnich siabroŭ hetych «kłubaŭ» bolš za 100 čałaviek.

Adzin-­dva razy na miesiac dzieci razam ź instruktarami vypraŭlajucca ŭ les, kab pravieryć teoryju na praktycy — pad vybuchi štučnych hranat jany hulajuć u strajkboł i adpracoŭvajuć pavodziny ŭ bajavych situacyjach.

«My čakajem plonu, spadziajomsia, što ŭsie vy vyraściecie hodnymi voinami Chrysta», — takija słovy błahačynnaha Ščučynskaj akruhi ijereja Alaksandra Pastarniaka na adras kadetaŭ pryvodzić sajt Church.by. (na momant publikacyi spasyłka nie pracavała i staronka zachavałasia tolki ŭ kešy huhła. Tamu voś jašče i skrynšot)

Čornyja bierety

 U «kłubach» jeparchii jość i svaje zvańni, anałahičnyja vajskovym, a taksama najvyšejšaja forma pryznańnia zdolnaściaŭ — prava nasić «čorny bieret».

Kab atrymać «čorny bieret», vychavaniec h.zv. «vajskova­patryjatyčnaha» kłuba musić prajści vyprabavańni nakštałt sproščanaj zdačy na «krapavy»: prabiehčy 10 kiłamietraŭ u poŭnaj vykładcy, prajści pałasu pieraškodaŭ i adstajać try raŭndy ŭ rukapašnym bai ź instruktaram.

Aproč taho, «čornyja bierety» biaspłatna skačuć z parašutami na bazie Hrodzienskaha aerakłuba.

«Jany niepaŭnaletnija, tamu my ź ich hrošaj nie biarom, my ž biudžetnaja arhanizacyja», — skazali «Našaj Nivie» ŭ aerakłubie.

Forma, charčavańnie, pnieŭmatyčnaja zbroja — na ŭtrymańnie hetych kłubaŭ cychodzić vielizarnaja suma. Da prykładu, košt najtańniejšaha patrymanaha strajkbolnaha aŭtamata Kałašnikava pačynajecca ad 120 dalaraŭ.

Padčas prysiahi dzieci klanucca być «viernymi čadami Śviatoj Ruskaj Pravasłaŭnaj Carkvy».

Kadr z «prysiahi». Chłopcu z aŭtamatam na vyhlad hadoŭ dziesiaci.

«Chto tvaje kumiry?» — «Mikałaj II i Dziomuškin»

Chto kiruje «Słavianami» i «Družynaj» — uzhadanymi kłubami, na treniroŭki jakich zaprašajuć bratoŭ Zubackich i inšych padobnych «instruktaraŭ»?

Kłub «Družyna» zasnavali śviatar Jaŭhien Pavialčuk i supracoŭnik Ščučynskaha departamienta achovy Dzianis Miškiel.

Potym protaijereja Jaŭhiena pieraviali ŭ Hrodna, dzie jon zasnavaŭ jašče adzin kłub, «Słavianie». Nieŭzabavie ŭ Hrodna pierabraŭsia i Dzianis Miškiel, staŭšy adnačasova i instruktaram novaha kłuba, i staršym inśpiektaram adździaleńnia ideałahičnaj raboty Hrodzienskaha abłasnoha ŭpraŭleńnia departamienta achovy MUS.

Jašče adzin instruktar kłuba «Družyna» — načalnik apieratyŭna­-dziažurnaj słužby Ščučynskaha RAUS major milicyi Pavieł Najda.

Miškiel i Najda ŭ milicejskaj formie razam z kadetami

Chtości moža nie adšukać u hetych kłubach ničoha kiepskaha. Usio ž fizičnaja nahruzka dla padletkaŭ. Ale dla čaho tyja rasijskija ściahi? Čamu niama papularyzacyi pośpiechaŭ našaj krainy — Biełarusi, prasłaŭleńnia našych hierojaŭ — biełaruskich, ušanavańnia našaj simvoliki — nacyjanalnaj ci dziaržaŭnaj, kamu jak padabajecca?

Voś, da prykładu, skrynšoty sa staronak vychavancaŭ Dzianisa Miškiela Ukantakcie.

«Chto tvaje kumiry?» — pytajucca ŭ adnaho z vychavancaŭ Miškiela na staroncy ŭ sacsietkach. «Mikałaj II i Dziomuškin», — adkazvaje chłopiec. (Źmicier Dziomuškin — rasijski skinched, ideołah ruskaha nacyjanalizmu.)

Inšy chłopiec źmiaščaje rasijski impierski ściah na svajoj staroncy pobač z ułasnymi fotazdymkami.

Chto zakłaŭ takija idei ŭ hałovy padletkaŭ, jakija jašče nie skončyli i škoły? 

I rekłama RNIE

Administratary supołki «Pravasłaŭnych vajskova­-patryjatyčnych kłubaŭ Hrodzienskaj jeparchii» Ukantakcie nie saromiejucca vykładać na ściency supołki rasijskija ściahi. 

A na internet­-staroncy kłubaŭ «Słavianin» i «Družyna», jakimi kiruje lejtenant-­ideołah hrodzienskaj milicyi Dzianis Miškiel i major Najda, uvohule źmieščanaja rekłama… bajevikoŭ RNIE! U joj dobraachvotnikaŭ zaprašajuć na vajnu «ŭ abaronu ruskich na terytoryi byłoj (!) Ukrainy».

Aficyjnaj biełaruskaj simvoliki ŭ supołkach niama ŭvohule.

Ad kaho «spasać» źbirajucca?

Zubackija naležać da darosłaj arhanizacyi «Kazacki spas».

Z kantentu ŭ supołcy «Kazackaha spasu» ŭ sacsietkach vynikaje, što hetyja ludzi prosta prahnuć dałučycca da Rasii. Choć arhanizacyja padaje siabie jak «biełaruskich kazakoŭ», u ich supołcy tolki rasijskija i impierskija ściahi, da jakich dałučanyja zapisy nakštałt «My — ruskija, z nami Boh».

Na ich sajcie źjaŭlajucca i spravazdačy ab udziele siabroŭ «Kazackaha spasu» ŭ maskoŭskich sieminarach. 

Karespandenty «Našaj Nivy» jašče dziesiać hadoŭ tamu, robiačy žurnalisckija rasśledavańni, nazirali, jak na anałahičnyja sustrečy masava vazili i budučych kiraŭnikoŭ bajevikoŭ Danbasa.

Darečy, kiraŭnik «Kazackaha spasu» Piatro Šapko — časty hość na tok-­šou Hihina. Praŭda, u Vadzima Francaviča jaho prezientujuć nie jak «kazaka», a jak kiraŭnika inicyjatyvy «Horad biez narkotykaŭ».

Adzinyja kazaki ŭ biełaruskaj historyi 

U staradaŭniaj Biełarusi kazakoŭ nikoli nie było, u daŭnija časy jany byli va Ukrainie, a našy prodki ličyli ich bandziuhami, jakija siejuć chaos. 

Adzinym miascovym vyklučeńniem stali kazaki pałkoŭnika Pakłonskaha na Mahiloŭščynie, što ŭźnikli pad upłyvam kazactva Bahdana Chmialnickaha ŭ časie vialikich vojnaŭ Rečy Paspalitaj, Maskovii, Šviecyi i Zaparožskaj Siečy u 1648—1667 hadach. Spačatku jany dapamahli maskoŭskamu caru zachapić Mahiloŭ, a kali raskusili charaktar sajuźnikaŭ, unačy pierarezali rasijski harnizon da apošniaha čałavieka.

Chto takija siońniašnija «kazaki»?

Sučasnyja «kazackija» arhanizacyi Biełarusi — heta sumnieŭnaha pachodžańnia militaryzavanyja supołki. Ich niekalki: «Usiebiełaruskaje kazactva», «Niomanskaje kazactva», «Kazacki spas» dy inšyja.

Niadaŭni chrosny chod sučasnych «kazakoŭ» u Sapockinie.

Ni adna ź ich nie maje dačynieńnia da sapraŭdnaha, histaryčnaha kazactva. Ale mety najbolš radykalnych ź ich mała roźniacca ad met kolišnich bajevikoŭ RNIE — radykalnaj arhanizacyi, dziejnaść jakoj biełaruskija śpiecsłužby spynili ŭ siaredzinie 2000-­ch.

Niebiaśpiečnyja suviazi

Bačyli kadry z Danbasa, u što tam pieratvaryli bahaty kraj? Toje samaje zrobiać i ź Biełaruśsiu, kali my budziem durniami.

Ci źviazanyja niečym miž saboj, akramia idejnaj blizkaści, kiraŭnik «Kazackaha spasu» Šapko i aficery biełaruskaj milicyi Miškiel i Najda? Ci heta prosta vypadkovaść i mahčymaść takim čynam «asvojvać» srodki, što pastupajuć ad niajasnych rasijskich struktur pa kanałach RPC? My nie majem adkazu na hetaje pytańnie.

Dzianis Miškiel padčas razmovy z žurnalistam «NN» skazaŭ tolki, što «nie razumieje, pra što idzie havorka», i kinuŭ trubku.

Kali biełaruskich dziaciej u 10 hadoŭ addajuć na «vychavańnie» instruktaram, jakija nie pryznajuć biełarusaŭ za nacyju, jakija byli b rady likvidacyi Biełarusi jak dziaržavy, to što heta kali nie bomba zapavolenaha dziejańnia? Prykra, što hetamu śviadoma ci nieśviadoma spryjajuć i asobnyja pravasłaŭnyja śviatary, i dziejsnyja supracoŭniki biełaruskaj milicyi.

Arciom Harbacevič

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera